Gelir Vergisi, KDV, Harçlar ve ÖTV Kanunlarında değişiklikler yapan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Numara: 2018 / 53
Tarih: 05 Mayıs 2018

30.04.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar” 05.05.2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Karar ile, geniş çerçeveli Gelir Vergisi, KDV, Harçlar ve ÖTV kanunlarında düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Karara göre; 31 Ekim 2018`e kadar tapu harcı binde 20’den binde 15`e düşürülmüştür. Bu oran, arsa ve arazi alımları hariç sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacaktır.

 

Alınan kararda konut satışlarında KDV oranı 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 18`den yüzde 8`e indirilmiştir.

 

Kararla yapılan başka bir düzenleme ile, kadın istihdamına destek için kreş yardımları artırılmıştır. 7103 sayılı Kanun’la işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatleri, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının %15’i vergiden istisna edilmişken kararla bu oran %50’ye çıkartılmıştır.

 

Buna göre; kreşe gönderilen çocuk başına tutar 304-TL’den 1.015-TL’ye çıkarılmıştır.

 

Kararla imalat sanayide kullanılan yeni makine ve teçhizat için iki kat hızlı amortisman uygulamasına imkan tanınmıştır.

 

Alkollü içkilerde de bazı vergi düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.  Likör, şarap ve viski gibi bazı alkollü içkilerin vergi oranları düşerken, rakı, cin ve votkanın asgari maktu vergi oranı ise yükseltilmiştir.

 

Buna göre; 2 litreyi geçmeyen kaplarda uygulanmak üzere rakının asgari maktu vergi tutarı 171,2-TL’den 184,3-TL’ye, votka ve cinde ise 175,6-TL’den 184,4-TL’ye yükseltilmiştir.

 

Karar yayım tarihi olan 05.05.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır