VUK 478 GT ile Sahte Belge Düzenleyenler hakkında Teminat Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Numara: 2017 / 24
Tarih: 11 Şubat 2017

478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 11.02.2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğde sahte belge düzenleyenler hakkında teminat uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Tebliğ ile; münhasıran sahte belge düzenlenmesi nedeniyle mükellefiyet kayıtlarının re’sen terkin edilmesi halinde teminat uygulaması, mevcut faaliyet yanında sahte belge düzenlenmesi halinde teminat uygulaması, vergi borcu tutarının alınan teminat tutarının %10’unu aşması, teminat tutarının belirlenmesi, VUK 153/A Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamında sahte belge düzenleyenler arasına girenler ile 359. maddesinde sayılan kaçakçılık suçu  fiillerini işleyenlerin duyurulması ve teminat uygulamasına ilişkin diğer hususlara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.


Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sayfayı Yazdır