Prim Ertelemesi İmkanı getiren 6736 Sayılı Kanun’la ilgili 5 seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.

Numara: 2017 / 19
Tarih: 30 Ocak 2017

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun’la ilgili 5 seri No.luBazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği” 29.01.2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ ile, 27/1/2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 26. maddesiyle 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”a eklenen geçici 2. maddenin uygulamasına dair usul ve esasların uygulamasına yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.

 

Buna göre; kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlere Mayıs ayı sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödemeleri için ek süre tanınmış ve ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme süreleri taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4’er ay uzatılmıştır.

 

Dolayısıyla, 6736 sayılı Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden; ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi sonucu kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedenler yararlanma hakkının devamı için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi zorunlu olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih edenlerin ilk iki taksit borçlarını gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte 31.05.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tam olarak ödemeleri gerekmektedir.

 

Bu bağlamda Ocak ayında ödenmesi gereken ve vadesi 31.01.2017 olan yapılandırma taksit ödeme süreleri 31.05.2017 tarihine ertelenmiştir.

 

Taksitlerin ödeme süreleri tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır.

 

Uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda bir değişiklik yapılmayacaktır.

 

25.11.2016 tarihine kadar başvuruda bulunularak mücbir sebep halini sonlandıran ancak beyannamelerini veremeyen mükelleflere beyannamelerini vermeleri için 30.04.2017 tarihine kadar süre verilerek ödemelerini de 31.05.2017 tarihine kadar yapabilmeleri imkanı getirilmiştir.

  

6736 sayılı Kanunun kapsamında peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek ödemelerini yapmamış olanlara, yapılandırılan alacakların tamamını, 31.05.2017 tarihine kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indirimi ayrıca peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere, 30.04.2017 tarihine kadar başvurulması halinde taksitli ödemeye geçme fırsatı da verilmiştir.

 

6736 sayılı Kanunun kapsamında borçlarını yapılandıran mükelleflerin, yenilenen ödeme planlarını, ilgili vergi dairelerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) temin etmeleri mümkündür.

 

Tebliğ 30.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş. 

Sayfayı Yazdır