Hasılat Esaslı Vergilemede kapsam genişliyor.


08/07/2019 tarihinde TBMM ye sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Kazanç üzerinden alınan vergilere de hasılat esaslı vergileme uygulaması getirilmektedir.

Hasılat Esaslı Vergileme  ilk olarak 6 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 7104 sayılı Kanun’un 12 nci maddesiyle, KDV Kanunun mülga 38 inci maddesi yeniden düzenlenerek küçük ölçekli mükelleflere yönelik olarak getirilmiştir. Bu hükümden faydalanan KDV mükellefleri, hasılatları üzerinden belirlenen oranda KDV beyan edip ödeyerek yükümlülüklerini yerine getirmektedir. 

 

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  Teklifinin 1 inci maddesiyle, benzer bir uygulamanın kazanç üzerinden alınan vergilerde de uygulanması öngörülmektedir. Buna göre, ticari kazancı basit usulde, işletme hesabı veya bilanço esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek gruplarında faaliyette bulunanlar, talep etmeleri halinde belirlenen faaliyetlerden elde ettikleri gayrisafî hasılatlarının belirli bir oranını bu faaliyetlerine ilişkin vergiye tabi kazanç olarak esas alabileceklerdir.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi tam metni


08/07/2019 tarihinde TBMM ye sunulan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Kazanç üzerinden alınan vergilere de hasılat esaslı vergileme uygulaması getirilmektedir.