01/02/2019 İla 30/04/2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalılar Yönünden Sağlanan Ücret Desteğinden Yararlanma Tercihi İşverenlerin Kararına Bırakıldı.

1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan ve şartları sağlayan sigortalılar için prim desteği ile birlikte sigortalının işe alındığı ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar işverene ayrıca destek olarak sağlanmaktadır.

 

Bu uygulamaya yönelik  “İşveren Sistemi -Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı  Tanımlama”  menüsünde  yer  alan  17103/27103  kanun numarası  için  yapılacak  tanımlama  programlarında  düzenleme yapılarak  ücret desteğinden “yararlanmak istiyorum” / “yararlanmak istemiyorum”  seçenekleri  sunularak,  belirtilen  ücret  desteğine  ilişkin yararlanma hakkı  işverenlerin kararına bırakılmıştır.

 

 

Ücret Desteğinden Yararlanma Tercihi İle İlgili Uygulama:

 

Bilindiği üzere, 22.03.2019  tarihli  72  sayılı sirkülerimizde1/2/2019  ila  30/4/2019  tarihleri arasında işe alınan ve şartları sağlayan sigortalılar için prim desteği ile birlikte sigortalının işe alındığı ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın işverene ayrıca destek olarak sağlanacağı açıklanmıştır.

 

Uygulamaya  ilişkin  olarak,  SGK  teşvik  programlarında  düzenleme  yapmıştır.  Yapılan düzenleme  ile “İşveren  Sistemi -Teşvikten  Faydalanılacak  Sigortalı  Tanımlama” menüsünde yer alan 17103/27103 kanun numarası için yapılan tanımlama programlarında revize yapılarak, 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için ücret desteğinden “yararlanmak istiyorum” / “yararlanmak istemiyorum” seçenekleri ile ücret desteğinden yararlanma hakkı işverenlerin  tercihine bırakılmıştır.   

 

Bu amaçla yanlışlıkla istediği tercih yerine diğer tercihin işaretlenmesi durumunda da, sehven “yararlanmak istiyorum” ya da “yararlanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyen ve  tercih  değiştirmek  isteyen  işverenlere,  İşveren  Sistemi  programlarında  yer  alan “4447/geçici 19.madde listeleme-liste” menüsü vasıtasıyla 1/2/2019 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalılar için yapılan tanımlamanın silinmesi,

 

•Yanlışlıkla ücret desteğinden yararlanmak istemiyorum seçeneği seçilen ve bu defa ücret  desteğinden  yararlanılmak  istenen  sigortalı  için  “yararlanmak  istiyorum” seçeneğinin seçilerek yeniden tanımlama yapılması,

 

•Yanlışlıkla ücret desteğinden yararlanmak istiyorum seçeneği işaretlenen ancak ücret  desteğinden  yararlanılmak  istenmeyen  sigortalı  için  “yararlanmak istemiyorum” seçeneğinin seçilerek yeniden tanımlama yapılması,

 

Hakkını sağlayan düzenlemeler yapılmıştır.

 

Ancak 17103/27103 kanun numaralı belge verilen sigortalı için belirtilen ekran vasıtasıyla tanımlamanın silinmesi ve yeniden tanımlama yapılmaması halinde, tanımı silinen sigortalı hata listelerine düşeceğinden, tanımlaması silinen sigortalı için eş zamanlı olarak yeni tanımlamanın sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.