Sözleşme Bitiminden sonra ilgili muhasebe sözleşmesi dönemine isabet eden Defter Beyan Sisteminde Beyanname gönderimi

Meslek mensubu ile meslek odasının sözleşme imzaladıkları mükelleflere ilişkin olarak, sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki tarihte, sözleşme dönemine isabet eden beyannameleri gönderebilmelerine yönelik geliştirme kullanıma açılmıştır.