3568 Sayılı Kanun Kapsamında Yetki Almış Meslek Mensupları İçin Önemli Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak meslek mensuplarına ve mükelleflerimize daha kaliteli hizmet sunabilmek, gelişen teknolojik imkanları kullanmak ve mevzuatsal duruma uyum  sağlayabilmek  için  yapılan  altyapı  değişimi çalışmaları  nedeniyle,  meslek mensupları  tarafından  Başkanlığımızın https://intvrg.gib.gov.tr adresindeki  İnternet Vergi Dairesinde yer alan,

-

Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi Yapılan Mükelleflere Ait Defter Bilgileri Girişi ve

-

Defter Bilgileri Girilmeyen Aracılık Sorumluluk Sözleşmeleri  Listesi

 

Menüleri 07.01.2019 tarihi itibariyle uygulamaya kapatılmıştır.

 

Bu tarihten itibaren Defter bilgi girişi yapılmayacaktır.

 

Kaynak :  https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html