Yazarkasa Z Raporlarının Bildiriminde Süre Değişikliği

 Yazarkasa Z Raporlarının Bildiriminde Süre Değişikliği

 Z Raporu Bildirimlerinde eski nesil yazarkasalara (ÖKC) iliişkin Aylık Mali Rapor Bildirimi süresinde günceleme yapılmıştır.

 

Eski nesil ÖKC`Iere ilişkin aylık mali rapor bildirimi süresinde güncelleme yapılmıştır. Yapılan güncelleme ile; eski nesil ödeme kaydedici cihazdan bir aylık dönemde gerçekleşen toplam satış tutarı ile toplam KDV tutarı bilgisi, bu aya ait verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamesinin verilme süresi içinde, tercih edilmiş bildirim yöntemine göre;

 

(a-ÖKC TSM Merkezi üzerinden veya

 

b) e-Arşiv Özel Entegratörleri aracılığıyla-doğrudan entegrasyon yapanlarda kendilerince e-Arşiv uygulaması üzerinden ya da

 

c) İnternet Vergi Dairesi uygulaması üzerinden) bildirilecektir.

 

(Güncelleme yapılmadan önceki düzenlemeye göre, bir aya ait bildirim izleyen ayın 15 inci günü sonuna kadar gerçekleştirilmesi gerekmekteydi.) Yapılan güncelleme ile ayrıca 1 No.lu KDV beyannamesi eki tablolarda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerekli geliştirme çalışmalarının yapılması ve mükelleflere duyurulmasından sonra, mükerrer bildirim yapılmamak kaydıyla, KDV Beyannamesi ile bildirim yapabilme imkanı da getirilmiştir.

 

Konuya ilişkin düzenlemeler;

 

https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/Basvuru_ve_Bildirimlere_Iliskin_ve_Usul_ve_Esaslar_Teknik_Kilavuzu_Surum_2_0_310720108.pdf adresinde yayınlanan Teknik Kılavuz ve https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/Tercih_bildiriminde_kimler_bulunmak_zorundadir_2.pdf adresinde yayınlanan sık sorulan sorular dokümanı ile yakından takip edilmesi tavsiye edilmektedir.

 

Bildirim başlama süresinin 01.01.2019 tarihine ertelenmesi konusunda TÜRMOB tarafında  gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

 

Kaynak : https://ynokc.gib.gov.tr/