Defter Beyan Sisteminde Yeni Güncellemeler

 "Muhtasar Beyanname" ile "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi`nin ekler kulakçığına "GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Bildirim" eklenmiştir.

"Meslek odası" veya "meslek mensubu"nun, Sistemin yanısıra, gelir vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurarak yanında sigortalı olarak çalışan işçisini Defter-Beyan Sistemine alt kullanıcı olarak tanımlayabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Basit usule tabi mükelleflerin belge türü "Gün Sonu Hasılatı" olan kayıtlarının Sisteme "Excel" aracılığıyla aktarımına ilişkin geliştirme tamamlanarak kullanıma açılmıştır .