Yıllar İtibariyle Vergi Cezaları

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN CEZALAR İLE İLGİLİ MAKTU HADLER
 
 
MADDELER - KONULAR
460 Seri No` lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (1)
(2016)
(TL)
442 Seri No` lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (2)
(2015)
(TL)
432 Seri No` lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3)
(2014)
(TL)
422 Seri No` lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (4)
(2013)
(TL)
411 Seri No` lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (5)
(2012)
(TL)
 
Madde - 343
 
 
En az ceza haddi
 
 
- Damga vergisinde
 
11
 
10,60
 
9,70
 
9,40
 
8,80
 
- Diğer vergilerde
 
21
 
20
 
19
 
19
 
18
 
Madde - 352 (Kanuna Bağlı Cetvel)
 
 
Birinci derece usulsüzlükler
 
 
- Sermaye şirketleri için
 
126
 
120
 
110
 
110
 
105
- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için
 
80
 
77
 
70
 
70
 
66
 
- İkinci sınıf tüccarlar için
 
40
 
39
 
36
 
35
 
33
- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için
 
19
 
18
 
17
 
17
 
16
- Kazancı basit usulde vergilendirilenler için
 
11
 
10,60
 
9,70
 
9,40
 
8,80
 
- Gelir vergisinden muaf esnaf için
 
5
 
4,80
 
4,40
 
4,30
 
4
 
Madde - 352 (Kanuna Bağlı Cetvel)
 
 
İkinci derece usulsüzlükler
 
 
- Sermaye şirketleri için
 
69
 
66
 
60
 
60
 
58
- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için
 
40
 
39
 
36
 
35
 
33
 
-İkinci sınıf tüccarlar için
 
19
 
18
 
17
 
17
 
16
- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar için
 
11
 
10,60
 
9,70
 
9,40
 
8,80
- Kazancı basit usulde vergilendirilenler için
 
5
 
4,80
 
4,40
 
4,30
 
4
 
- Gelir vergisinden muaf esnaf için
 
2,70
 
2,60
 
2,40
 
2,40
 
2,30
 
Madde - 353
 
 
1 numaralı bentte yazılı belgeler
 
- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (*)
 
210
 
200
 
190
 
190
 
180
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
 
110.000
 
106.000
 
97.000
 
94.000
 
88.000