MEVZUATTAN HABERLER

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ SİSTEMİNE GEÇİŞ 01.10.2018 TARİHİNE ERTELENMİŞTİR

14 Temmuz 2018

2018/2. Dönem Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklik

12 Temmuz 2018

İhale Kanunu`nun istisna kapsamı genişletildi.

12 Temmuz 2018

İnteraktif Vergi Dairesinde Yapılan Yeniliklere İlişkin Duyuru

08 Temmuz 2018

10-50 Arası Çalışanı Çalışanı Olan Şirketler İçin 01.07.2018’den İtibaren Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) Geçiş Zorunluluğu Başlıyor.

28 Haziran 2018
Tüm Haberler

SİRKÜLERLER

2018 / 112 - Kesinleşen Vergi Ve Cezalarla Vadesi Geçtiği Halde Ödenmemiş Vergi ve Cezaların Açıklanmasına İlişkin 501 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
09 Temmuz 2018
2018 / 111 - 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Vergi Uygulamalarında Bakanlar Kuruluna Verilen Yetkiler Cumhurbaşkanına Devredildi.
09 Temmuz 2018
2018 / 110 - Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair 19 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayımlandı.
08 Temmuz 2018
2018 / 109 - 4447 Saylı Kanun’un Geçici 19 ve 20. Maddesine Göre İşe Alınan Ücretliler İlişkin Uygulanacak Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasına İlişkin GVK 304 Seri No.lu GT Yayımlandı.
06 Temmuz 2018
2018 / 108 - Aktifte Kayıtlı Gayrimenkullerin 30.09.2018 Tarihine Kadar Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilmesine İlişkin 500 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı.
06 Temmuz 2018

BİLGİ BANKASI

Mukteza-Özelge - Mukteza-Organize Sanayi Bölgesince düzenlenen faturadaki KDV`nin indirim konusu yapılması

Vergi - Araç Kiralamak mı Avantajlı, Satın Almak mı?

Yargı Kararı - Defter Ve Belgelerin Muhasebeciden Alınamadığı İçin İbraz Edilememesi Halinde Kesilecek Vergi Ziyaı Cezası Tutarı/Danıştay Kararı !

Diğerleri - Derneklerin Beyanname İşlemleri

Yargı Kararı - Çalıştığı Şirkette Bilgisayar Üzerinden Başka İş Görüşmeleri Yapmak Haklı Fesih Sebebidir.