Yıllar İtibariyle Vergi Cezaları

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN CEZALAR İLE İLGİLİ MAKTU HADLER
 
 
MADDELER - KONULAR
(2018)
(TL)
(2017)
(TL)
(2016)
(TL)
(2015)
(TL)
(2014)
(TL)
Madde - 343
 
En az ceza haddi
 
- Damga vergisinde
12
11
11
10,60
9,70
- Diğer vergilerde
24
21
21
20
19
Madde - 352 (Kanuna Bağ lı Cetvel)
 
Birinci derece usulsüzlükler
 
- Sermaye şirketleri
148
130
126
120
110
- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek
erbabı
 
90
 
80
 
80
 
77
 
70
- İkinci sınıf tüccarlar
45
40
40
39
36
- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
 
21
 
19
 
19
 
18
 
17
- Kazancı basit usulde tespit edilenler
12
11
11
10,60
9,70
- Gelir vergisinden muaf esnaf
5,70
5
5
4,80
4,40
Madde - 352 (Kanuna Bağ lı Cetvel)
 
 İkinci derece usulsüz lükler
 
- Sermaye şirketleri
80
70
69
66
60
- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek
erbabı
 
45
 
40
 
40
 
39
 
36
-İkinci sınıf tüccarlar
21
19
19
18
17
- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar
 
12
 
11
 
11
 
10,60
 
9,70
- Kazancı basit usulde tespit edilenler
5,70
5
5
4,80
4,40
- Gelir vergisinden muaf esnaf
3,20
2,80
2,70
2,60
2,40
Madde - 353
 
1 numaralı bentte yazılı be lgeler
 
- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (*)
 
240
 
210
 
210
 
200
 
190
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza
 
120.000
 
110.000
 
110.000
 
106.000
 
97.000
Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."