Hatalı İşten Ayrılış Bildirgesi, İşten Çıkış Bildirgesi Çıkış Kodu Nasıl Düzeltilir?

Tarih: 19 Mart 2020

5510 yasanın 11. maddesine göre işten ayrılan sigortalılar için düzenlenecek işten ayrılış bildirgelerinin, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün içinde SGK’ya verilmesi gerekiyor.

 

İşten ayrılış bildirgesinde kayıtlı bilgiler, daha ne kadar süreyle sağlık hizmeti alınabileceğinin yanı sıra sigortalının  işsizlik ödeneği almaya hak kazanıp kazanmadığının belirlenmesine de esas teşkil etmektedir.

 

Özellikle, işten ayrılan sigortalıların  prim gün sayısı yönünden 4447 sayılı Kanunda öngörülen gerekli şartları taşımalarına  rağmen, işten ayrılış bildirgelerindeki  işten ayrılış tarihi ve nedeninin hatalı seçilmiş olması nedeniyle İŞ-KUR tarafından işsizlik ödeneği verilmediği gerekçe gösterilerek işten ayrılış tarihi ve nedeninin değiştirilmesi  istenilebilmektedir.

 

SGK 2013/11 genelgesinde, hatalı düzenlenmiş işten ayrılış bildirgelerinin  yasal verilme süresi sona erinceye kadar (10 günlük süre içinde) internet kanalıyla düzeltilmesine veya iptal edilmesine izin verileceğini belirtmiş.

 

10 günlük süre geçtikten sonraki değişiklik taleplerinin ise İŞ-KUR tarafından kabul edilmediğini, işten ayrılış bildirgesindeki hatalı işten ayrılış nedeninin sigortalı tarafından 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında somut belge ile (ihbar veya kıdem tazminatının ödendiğini gösterir bordro veya banka dekontu vs.) kanıtlanması halinde gerekli düzeltmenin İŞ-KUR tarafından yapılarak işsizlik ödeneğinin ödenebileceğini açıklamış.

İstanbul SGK Müdürlüğünün sitesinde düzeltmeler SGK Müdürlüklerince yapılabilir deniyor

 

 SGK 2011/13 genelgesinde, işten ayrılış bildirgesindeki işten ayrılış tarihi ve nedeninin 10 günlük süre geçtikten sonra düzeltilmesinin istenilmesi halinde düzeltme işlemleri İŞ-KUR tarafından yapılacak denirken, İstanbul SGK Müdürlüğü kendisine ait web sitesinde, işten ayrılış nedeninin değiştirilmesinin talep edilmesi halinde işveren kanıtlayıcı bir belge verir ise işten ayrılış bildirgesinin SGK Müdürlüklerince silinip yeniden girileceğini ve Çalışma ve İş-Kur İl Müdürlüğüne sigortalının işten ayrılış nedeninin değiştirildiği hususunda bilgi verileceğini belirtmiş.

 

Yani işten ayrılış nedeni hatalı olan sigortalılar için kıdem ve ihbar tazminatı ödendiğine dair bir dekont ile SGK müdürlüklerine müracaat edilir ise hatalı işten ayrılma nedeni SGK müdürlüklerince düzeltilebilecek.

 

Bu konuda da bir de örnek verilmiş sitede,

 

Örnek 2- İşverenin, sigortalısını 15/4/2014 tarihinde işten çıkardığı, işten ayrılış nedenini “3” olarak seçtiği ancak daha sonra işverenin işten çıkış kodunun”4” olarak değiştirilmesini talep etmesi halinde işverenin doğmuş olan ihbar ve kıdem tazminatını ödediğini belgelemesi koşuluyla işten çıkış kodunun “4” olarak düzeltilerek işverene sözkonusu işlem nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır. Ayrıca Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne işten ayrılış nedeni ile ilgili değişiklik yapılacağı hakkında bilgi verilecektir.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."