×

SGK İşten Çıkış Kodları

Koduİşten Çıkış NedeniKoduİşten Çıkış Nedeni
01.Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi18.İşin sona ermesi
02.Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından  feshi19.Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)
03.Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından  feshi (istifa)20.Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır)
04.Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi21.Statü değişikliği
05.Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi 22.Diğer nedenler
06.İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işçi tarafından feshi23.İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
07.İş sözleşmesinin haklı nedenlerle işveren tarafından feshi24.İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
08.Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle25.İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı
davranışı nedeni ile fesih
09.Malulen emeklilik nedeniyle26.Disiplin Kurulu kararı ile fesih
10.Ölüm27.İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk
nedeniyle fesih
11.İş Kazası sonucu ölüm28.İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
12.Askerlik29.İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı
davranışı nedeni ile fesih
13.Kadın işçinin evlenmesi30.Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde
kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa "4" nolu kod kullanılır.)
14.Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması31.Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt
Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih 
15.Toplu işçi çıkarma32.4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme
nedeni ile fesih 
16.Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli 33.Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
17.Çalıştığı işyerinin kapanması34.İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi
nedeniyle fesih 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi