×

Yıllık Ücretli İzin Hakları

Çalışanların yıllık ücretli izin süreleri kaç gündür ve neye göre belirlenmektedir?

Yıllık ücretli izin hakları konusundaki düzenlemeler, 4857 sayılı İş Kanunu ile yapılmaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu`nun 53 üncü maddesi, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını belirlemektir.

4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak işverenler tarafından işçilere kullandırılacak yıllık ücretli izinler, aynı Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren işyerlerinde Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür.

Yasal düzenlemeler gereği; aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıllık çalışma süresini dolduran işçinin 14 günlük yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır. Söz konusu izin süresi, iznin hak edilmesinden sonraki çalışma yılı içinde kullanılmaktadır. Sonraki yıllık ücretli izin hakları da doldurulan her yeni çalışma yılı için tekrar, yıllık ücretli izin hakkı verilmesi şeklinde uygulanmaktadır.

Yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin düzenleme kapsamında çalışma süresi;

·         1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün,

·         6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün,

·         15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir.

Bununla birlikte, 18 ve daha küçük yaştakilerle, 50 ve daha büyük yaştakilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamayacaktır.

Bu süreler alt sınırları oluşturmakta, iş sözleşmeleri yolu ile daha uzun yıllık ücretli izin süreleri belirlenebilmektedir.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi