×

Aile Yardımı

Sigortalılara aile zammı adı altında yapılacak ödemelerin, sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda, 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10`u, 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz eşi için  % 20’si oranındaki tutar aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

 

2019 Yılı Aile zammı (yardımı): 

01.01.2019-31.12.2019 dönemi: 255,84 TL

 

2018 Yılı Aile zammı (yardımı): 

01.01.2018-31.12.2018 dönemi: 202,95 TL

 

2017 Yılı Aile zammı (yardımı): 
01.01.2017-31.12.2017 dönemi: 177,75 TL

 

2016 Yılı Aile zammı (yardımı): 
01.01.2016-31.12.2016 dönemi: 164,70 TL

 

2015 Yılı Aile zammı (yardımı): 
01.07.2015-31.12.2015 dönemi: 127,35 TL

01.01.2015-30.06.2015 dönemi: 120,15 TL

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi