Defter Tutma Hadleri

VUK Gen. Tebliği 484

VUK Gen. Tebliği 476

VUK Gen. Tebliği 460

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

2018 YILI İÇİN

2017 YILI İÇİN

2016 YILI İÇİN

 

1- Yıllık;

 

 

 

- Alış tutarı

190.000-TL

170.000-TL

168.000-TL

- Satış tutarı

260.000-TL

230.000-TL

230.000-TL

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

100.000-TL

90.000-TL

90.000-TL

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

190.000-TL

170.000-TL

168.000-TL

 


Mükellefin bir hesap döneminin iş hacmi;

 

belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya,

 

Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20′ye kadar bir düşüklük gösterirse,

 

bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilir: (VUK md.179)

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."