Aile ve Çocuk Yardımı

Sigortalının hizmet akdinin devam etmesi şartıyla ve fiilen çalışmasının olup olmadığı üzerinde durulmaksızın;

·         sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan,

·         kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını,

·         lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını,

·         yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile

·         yaşına bakılmaksızın Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarından

·         en fazla iki çocuk (iki çocuk dâhil) için

 

 

çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerin,

çocuk başına 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin % 2’si,

657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında çalışan sigortalıların aynı şartları haiz her bir çocuğu için % 4’ü  oranındaki tutarı,

aylık prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

 

 

Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

 

Brüt Aylık Asgari Ücret  X  % 2 X Çocuk Sayısı (İki Çocuğa Kadar) = İstisna Tutarı,

 

Aile Yardımı (SGK İstisnası) 

Dönem Tutar 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 177,50 (1.777,50 x % 10) 

 

Çocuk Yardımı (SGK İstisnası)

Dönem Tutar 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 1 Çocuk için 35,55 TL (1.777,50 x %2)

 

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."