Küçük ve büyükbaş hayvan tesliminde KDV oranı

Tarih: 13 Mayıs 2020

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

Sayı

:

84974990-130[KDV.5/I.1.2016.23]-437785

23.12.2016

Konu

:

Küçük ve büyükbaş hayvan

tesliminde KDV oranı

 

         

 

 

            İlgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuzda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"e göre, şartları taşıyan çiftçilere …. TL tutarında desteklemenin hibe şeklinde ayni olarak yapılacağı ve bu kapsamda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tedariki ve teslimi görevinin Genel Müdürlüğünüze verildiği, hayvan bedellerinin çiftçilerin muvafakati ile Bakanlıkça Kurumunuza ödeneceği belirtilerek, bu kapsamda Kurumunuz tarafından yapılacak hayvan teslimlerinin katma değer vergisi (KDV)'ne tabi olup olmadığı, ilgi (b)'de kayıtlı özelge talep formunda ise teslimi yapılacak bu hayvanlara uygulanması gereken KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu BKK'nın; 1/3 üncü maddesinde, (I) sayılı listenin 2/a sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde % 18 vergi oranı; 1, 2/b ve 3 üncü sıralarında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde ise % 8 vergi oranı uygulanacağı hükme bağlanmış; 1/4 üncü maddesinde, "Perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır." ifadesine yer verilmiştir.

 

            Diğer taraftan, aynı BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan küçük ve büyükbaş hayvanların (arılar dahil) toptan teslimlerinde KDV oranı % 1, perakende teslimlerinde ise % 8 olarak belirlenmiştir.

 

            Buna göre; söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında yer alan küçük ve büyükbaş hayvanların (arılar dahil) Kurumunuz tarafından bahsi geçen Tebliğde belirtilen şartları taşıyan çiftçilere, toptan teslimlerinde % 1, perakende teslimlerinde ise % 8 KDV oranı uygulanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."