Servis Taşımacılığı Faaliyetinde KDV Oranı Yeniden Düzenlendi

Tarih: 21 Ağustos 2020

Bilindiği gibi; 31.07.2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen geçici 6 ncı maddenin (r) bendiyle yolcu taşımacılığı hizmetlerinde KDV oranı 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8'e indirilmiştir. Aynı Cumhurbaşkanı Kararının 2 nci maddesinde bu Kararın yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 12.08.2020 tarih 84974990-130[KDV/5 -İ- 28-2020/83]-E.212683 sayılı Özelgede;

 

“ … Buna göre, anılan Karar uygulaması bakımından servis taşımacılığı hizmetleri de yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirilmekte olup, Şirketinizin 31/7/2020 tarihinden itibaren gerçekleştireceği personel taşımacılığı hizmetlerine 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması gerekmektedir…”

 

Denilmektedir.

 

Böylelikle; 31.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında yapılacak servis taşımacılığı faaliyetleri de yolcu taşımacılığı faaliyeti kapsamında olduğu değerlendirilerek %8 KDV oranı uygulanması gerektiği yönünde uygulamaya yön verilmiştir.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."