×

Kızılay'a Yapılan Bağışların Gider Yazılması

Beyan usulü gelir ve kurumlar vergisi mükellefi bağışçıların bağışları vergi indirimine konu olabilmektedir.

TBMM’de 16.06.2009 tarihinde kabul edilen, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5904 sayılı gelir vergisi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun ile iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere Türkiye Kızılay Derneği’ne makbuz karşılığı nakdi olarak yapılan bağışın tamamı gider gösterilerek vergi matrahından düşülebilmektedir

Ancak bağışın ayni olarak yapılması durumunda, bağış tutarının tamamının, diğer durumlarda bağış tutarının kurum (bağışçı) kazancının % 5'ine kadar olan kısmı gider gösterilebilmektedir.

Şirketler, Gıda Bankacılığı Esaslarına göre çalışan Türk Kızılay'a yaptıkları gıda, temizlik, giyecek, yakacak, bağışlarını gider kaydedip vergi indiriminden yararlanabilir. 

Gıda Bankacılığı kapsamı dışında bağış olarak teslim edilecek malzemelerin gider olarak işleme alınabilmesi için; 

 

  • Fatura düzenlenmesi, 
  • Faturada teslimin bağış ve/veya yardım amaçlı olduğunun belirtilmesi, 
  • Bağışlanacak malzemenin değerlerin cinsi, nev’i ve miktarına ilişkin bilgilere yer verilmesi, 
  • Aynı şekilde teslim alınan malzemeler karşılığında Türk Kızılay birimlerince Ayni Bağış Alındı Belgesi düzenlenmesi 

 

gerekmektedir. 

 

*Ayni Bağış Alındı Belgesi düzenlenmeyen bağışların vergi matrahından gider olarak gösterilmesi mümkün değildir. Bağışçı vergi mükellefinin vergi matrahının %5’ini aşan tutarda bağışta bulunması durumunda, vergi matrahından gider olarak gösterilmeyen kısım gelecek dönem giderleri için devredilemez.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi