Kâr dağıtımı yasağı sona erdi

Tarih: 05 Ocak 2021

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kanun ve sonrasında ise 18 Eylül 2020 tarih 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2020 tarihine kadar kâr payı dağıtımına sınırlandırmalar getirilmişti. Yapılan bu yasal düzenlemeler ile sermaye şirketleri 31.12.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebiliyorlardı. Diğer taraftan geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemezken; kâr payı avansının da dağıtımı yasaklanmıştı.

31.12.2020 itibarıyla pandemi süreci ile alınan birçok önlem uzatılırken bu konuda herhangi bir uzatma yapılmadı. Yani yasal sınırlamalara son verildi. Sermaye şirketleri 2021 yılında Türk Ticaret Kanunu’nun belirlediği prosedürlere uymak şartıyla herhangi bir sınırlandırmaya tabi olmadan kâr dağıtımı yapabileceği gibi kâr payı avansı da dağıtabilecektir.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."