×

e-Bağımsız Denetçilik Sınavı İlanı

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) 14’üncü maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunacakların bağımsız denetçilik sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, BDY’nin 16’ncı maddesi uyarınca denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere aşağıdaki tabloda yer alan modüllerden elektronik sınav (e-sınav) şeklinde Kurumumuzun Ankara’daki binasında gerçekleştirilecektir.

 Sınav Tarihi  Sınav Saati  Sınav Modülü 
 28 Mayıs 2024  Sabah oturumu (10.30-11.30)  Türkiye Muhasebe Standartları 
 28 Mayıs 2024  Öğleden sonra oturumu (14.30-15.30)  Türkiye Muhasebe Standartları 
 30 Mayıs 2024 Öğleden sonra oturumu (14.30-15.30)  Türkiye Denetim Standartları

Sınav müracaatları 14 Mayıs 2024 tarihinde saat 10.00’da başlayıp 17 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Başvurular elektronik ortamda https://www.kgk.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

Sınava alınacak aday sayısı, elektronik sınav (e-sınav) uygulama salonunun aday kapasitesiyle sınırlı olacağından Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Denetim Standartları modülünden gerçekleştirilecek sınav için kontenjan; her bir oturum için 55 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-Bağımsız Denetçilik Sınavı için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

Sınava; BDY’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mezuniyet şartını sağlayanlar başvurabilir.

Sınav süresi 60 dakikadır. Sınav listesinde ismi yer almayanlar ile sınava girişte, T.C. Kimlik Numarası içeren nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden birini ibraz etmeyenler sınava alınmazlar.

Sınav sonuçları, Kurum internet sitesinde duyurulur. Ayrıca, sınav sonuç belgesi gönderilmez.

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri modül için 450 TL sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir.

Sınava müracaat ettiği halde katılmayanlar ile sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi