×

Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği" yayımlandı.

 

Aile ve Gençlik Fonu'nun yapısına ve uygulanmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 

 

Yürürlüğe giren Fon, Türkiye'nin yeraltı kaynaklarından elde edilen gelirlerle sağlanacak. 

 

Fondan yeni evlenerek aile kurmak isteyen ve projelerini hayata geçirmek isteyen gençler faydalanabilecek. 

 

Aile ve Gençlik Fonu, başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği imkanı sağlayacak. 

 

CUMHURBAŞKANI ONAYLADI, RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Gençlik Fonu yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Gençlik Fonu'nun çalışma usul ve esasları, fonun kaynakları ile fondan yapılacak kaynak aktarımlarına ilişkin hususlar belirlendi. 

Fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. Fonun hedefleri arasında aile müessesinin güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanması bulunuyor. 

 

Aile ve Gençlik Fonu Yönetim Kurulu'nda, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı olmak üzere beş kişi bulunacak. 

 

Fondan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat ile verilen diğer yetkileri kullanacak. 

 

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hissesinin yüzde 20'si, Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen Devlet hakkının yüzde 20'si, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlar, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlar ile yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış yardım ve hibelerden oluşuyor. 

 

Fon kaynakları ve aktarımlarına ilişkin mali veriler, altışar aylık dönemler halinde kamuoyuyla paylaşılacak.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi