×

6111 Sayılı Kanun Numaralı Teşviklerin Uygulama Süresi Uzatıldı !

 

3 Şubat 2024 tarih 32449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "7495 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 2'inci maddesinde yapılan düzenleme ile ;

 

31/12/2023 tarihinde sona eren 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde düzenlenen "Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik" uygulamasının süresi 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Aynı Kanunla yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na bu süreyi 31/12/2026 tarihine kadar uzatma yetkisi tanınmıştır.

 

Buna göre, Kanun'da belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için özel sektör işverenleri tarafından, 01.03.2011-31.12.2025 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.

 

Bu teşvikten yararlanmak için;

 

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin/ Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde verilmesi, primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi, SGK' ya borcun olmaması, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son altı aylık dönemde SGK'ya bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, 01.03.2011- 31.12.2025 tarihleri arasında işe alınmış olması, 18 yaşından büyük olması, işe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olması, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması,

 

Şartları aranmaktadır.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi