×

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Gayrimenkul Satışlarında Ekspertiz Zorunluluğu Geliyor

25.10.2022 tarih ve 31994 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6294 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylanmıştır.
 
2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın Tedbir 264.2 kısmına göre; gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistemin devreye sokulması planlanmaktadır. 

 

Yapılacak olan yeni düzenlemeye göre; Web Tapu Uygulamasıyla oluşturulan değerleme raporları ve alım-satım vb. işlemlerden elde edilen değerler ile SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilen değerleme kuruluşları ve değerleme lisansı sahibi değerleme uzmanları tarafından düzenlenen değerleme raporlarının değer ve değere etki eden öznitelik verilerinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Değer Bilgi Merkezine elektronik olarak anlıkgönderilmesi sağlanmak suretiyle satış bedellerinin tapuda düşük gösterilmesinin önüne geçilerek tapu harcı gelirlerinde yaşanan kayıp giderilmeye çalışılacaktır. 

 

Tapu satışlarında ekspertiz zorunluluğunun yürürlüğe girmesi için bakanlık tarafından yönetmelik çıkarılması gerekiyor. 

 

 

Vergi Yükü Artacak

 

Tapuda ekspertiz zorunluluğu ile birlikte vergi yükü çok yüksek olan müteahhitlerin yükü daha da artacaktır. İnşaat ruhsatı ve oturma ruhsatı almak için pekçok harç ödeyen müteahhitlerin KDV yükü de geçtiğimiz aylarda yapılan bir düzenleme ile yüzde 1'den yüzde 8'e çıkmıştı. Konut satışlarında yüzde 2 tapu harcı da ödeyen müteahhitlerin enflasyonist ortamda değer artışından dolayı vergi yükünün de artması beklenmektedir. 

 

 

Yeniden Değerleme İmkanı

 

7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; 31. maddesi ile, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesine eklenen (Ç) fıkrasıyla, Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici Madde 32 kapsamında, şirketlerin satmayı planladıkları gayrimenkullerini yeniden değerlemeye tabi tutmaları ve ilgili mevzuata uygun olarak pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı tutarı üzerinden %2 oranında hesaplanan vergiyi usulüne uygun olarak ödemeleri durumunda yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmaz ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları, kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. 

 

6294 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na ulaşmak için tıklayınız.
 
Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi