×

Sahte rapor alan ya da aldığı sağlık raporuna uygun davranmaya işçinin is akdi haklı nedenle feshedilir.

Sahte rapor alan ya da aldığı sağlık raporuna uygun davranmaya işçinin is akdi haklı nedenle feshedilir.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2015/7362 E., 2016/22081 K. 13.12.2016 Tarihli Kararı: "​......Davacının hastalıkları sebebiyle verilen raporlarda belirtilen gerekli istirahatleri ve tedavileri yerine getirmediği, 01.07.2013 ila 26.09.2013 tarihleri arasında aralarından ... ve... illerinin de bulunduğu 9 değişik yerden raporlar aldığı, hasta olduğunu iddia eden davacının il il dolaştığı gibi verilen ilaçları dahi alıp, kullanmadığı, davacının bu eylemleri işçinin sadakat borcuna aykırı olup, işverence gerçekleştirilen fesih haklı nedene dayalıdır. Kıdem ve ihbar tazminat taleplerinin bu gerekçeyle reddi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulü yerinde değildir."​ 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi