×

Avukatlık hizmetlerinde KDV oranı nedir?

- 2/10/2019 tarihinden itibaren 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;

 

  • Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler,
  • Vesayet davaları ve işler,
  • Yukarıda belirtilen davalara ilişkin kanun yolları,
  • İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk,
  • Yukarıda sayılanlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,
  • adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinin (01.12.2021 tarihinden itibaren)

 

KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

 

Yukarıda sayılanlar dışındaki avukatlık hizmetlerinde ise KDV oranı %18'dir.

 

Bu kapsamda örneğin; aile mahkemesince hükmedilen nafaka ve tazminata ilişkin ilama dayanılarak yapılan icra takibi kapsamında verilen avukatlık hizmeti için %8 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

 

Tüketici Hakem Heyeti başvurusu ve bu başvuru sonucu başlatılan ilamlı ve ilamsız takip işlemlerine ilişkin olarak verilen avukatlık hizmetleri ise, 2007 /13033 sayılı BKK eki II) sayılı listenin B/32 inci sırası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bu hizmetlere ilişkin düzenlenen serbest meslek makbuzlarında genel oranda (%18) KDV uygulanacaktır.

 

1594 Sayılı ” Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)”  Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

4862 Sayılı ” Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4862)”  Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi