×

Limited Şirketlerde Karar Nisapları

KonuKarar Nisabı
Ana sözleşme değişikliğiSermayenin 2/3’ünü temsil eden ortakların olumlu oyu gereklidir.
Ortakların sorumluluğunun arttırılması (TTK.m513/2)Tüm ortakların oybirliği gereklidir
Pay devri (TTK.m520/2)Hem sermayenin hem de ortakların 3/4’ünün olumlu oyu gereklidir.
Bir ortağa ait payın iflas veya icra dairesinden açık artırma ile satılması ve payı alan kişinin yeni ortak olarak şirkete girmesi (TTK.m.523/2)Takibe uğrayan ortağın dışındaki tüm ortakların oy birliği gereklidir.
Takibe uğrayan payın iflas ve icra dairesinin muvaffakatı halinde başka bir ortak veya 3. kişiler tarafından devir alınması (TTK.m.523/3)Bütün ortakların oy birliği gereklidir.
Takibe uğrayan ortağın payının gerçek değeri üzerinden alınarak şirketten çıkarılması (TTK.m.523/4)Esas sermayenin ve ortakların çoğunluğu gereklidir.
Sermaye koyma borcunu yerine getirmediğinden şirketten çıkarılan ortağın payı başka bir ortak tarafından gerçek değeri üzerinden alınmaması veya payın şirketçe açık artırma ile satılması dışında başka bir şekilde paraya çevrilmesi (TTK.m.530)Çıkarılan ortaklar dahil tüm ortakların oy birliği gereklidir.
Kanunla ağırlaştırılmış nisap aranan konuların dışında kalan ortaklar kurulu kararı (TTK.m.536/3) (müdür istifa, atama, adres nakli, şube açılışı ve kapanışı vb. kararlarEsas sermayenin yarısından fazlasına sahip ortakların olumlu oyu gereklidir.
Şirketin fesih ve tasfiyesi (TTK.m.549/2)Ana sözleşmede aksine bir hüküm yoksa esas sermayenin 3/4’üne sahip ortakların 3/4’ünün olumlu oyu gereklidir.
Haklı sebeplerle bir ortağın şirketten çıkarılmasının mahkemeden istenmesine ilişkin karar (TTK.m.551/3)Esas sermayenin yarısından fazlasına sahip ortakların mutlak çoğunluğu gereklidir.


 

  • Ortak sayısı yirmiden az olan limited şirketlerin ortaklar kurulu kararlarında vekaleten oy kullanılmaz (TTK.m.536/1–2).
  • Bütün ortakların toplantıda hazır bulunmaması halinde toplantı daveti yapılmalıdır (TTK.m.538)

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi