×

Trafik İdari Para Cezalarının % 25 İndirimli Ödenmesine İmkan Tanıyan 15 Günlük Sürenin 1 Aya Çıkarılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31.01.2024 tarihli ve 32446 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; Trafik idari para cezası yetki sınırları içinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personeli tarafından düzenlenmektedir.

Düzenlenen tutanaklar yine aynı kurumlar tarafından ilgilisine tebliğ edilmektedir.

05.07.2022 tarihli 7417 sayılı Kanunun 46. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17. maddesinin altıncı fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Seri B Sıra No 14 Tahsilat Genel Tebliğ ile belirlenmiştir.

Düzenleme ile idari para cezaları için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na 1 aylık genel ödeme süresi getirilerek, ilgili kanunlarında ödeme süresi öngörülmemiş olan idari para cezalarının ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödeneceği ve idari para cezalarında indirim uygulamasının ödeme süresi içinde yapılan ödemelere tatbik edileceğine yönelik düzenleme yapılmıştır.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 115. maddesine göre para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, trafik idari para cezalarının tebliğ edildiği tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi durumunda, cezadan %25 oranında indirim yapılacaktır.

Trafik idari para cezalarının % 25 indirimli ödenebildiği süre, 14 Sıra no.lu Tahsilat Genel Tebliğine uygun olarak 31.01.2024 tarihli yönetmelik değişikliği ile cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 günden 1 aya uzatılmıştır.

 

Buna göre; 31.01.2024 tarihinden itibaren tebliğ edilecek trafik idari para cezalarında, cezanın 1 ay içinde ödenmesi halinde %25 indirim uygulanacaktır.

 

Yönetmelik ile aynı zamanda “Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı” ve “Trafik İdari Para Cezası Karar Tebliğ Mazbatası” nın güncel halleri yayımlanmıştır.

 

Yönetmelik değişikliği yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi