×

Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında ve Asgari İşçilik Hesaplamalarında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” 20.02.2024 tarihli 32466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğde, 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2024 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerini gösterilmektedir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma” başlıklı 85. maddesi; “…….özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca araştırılır.

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Özel Nitelikteki İnşaatlarda Araştırma Ve Re’sen Yapılacak İşlemler” başlıklı 111. Maddesi de “Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

 

Bina maliyeti, belediyeler, valilikler ve ruhsat vermeye yetkili diğer makamların vermiş olduğu inşaatın ruhsatnamesinde yazılı bulunan, ruhsatnamesi yoksa ünitece tespit edilecek yüzölçümü ile birim maliyet bedelinin çarpımı suretiyle bulunacak tutar üzerinden hesaplanır.

 

Birim maliyet bedelleri, her yıl inşaatın sınıfı ve grubuna göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Kurumca özel nitelikteki inşaat işyerlerinin asgari işçilik uygulamasında esas alınır.” Şeklindedir.

 

Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özel nitelikteki bina inşaatları ile ilgili yapılacak asgari işçilik araştırmaları bina maliyetlerinin hesabında 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri yapı sınıfı ve grubuna göre bu tebliğdeki rakamlara göre kullanılacaktır.

 

Kullanılacak 2024 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil belirlenerek gösterilmiştir.

 

Tebliğ 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu 2024 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

2023/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Bina asgari işçilik oranları listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi