×

Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliğine Dair Yönetmelik Yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 08.11.2023 tarihli 32363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından banka genel müdürlüklerine 20.03.2023 tarih ve E-TCMB.80372040-010.07.01-589 sayılı talimat ile; yurt içinde faaliyet gösteren bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel kişi müşterilerin özet döviz pozisyon raporunu, takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde, bu raporlama amacıyla oluşturulan https://tcmbveri.gov.tr/ adresinde yer alan "Özet Döviz Pozisyon Raporu" linki üzerinden doldurarak Merkez Bankasına bildirmeleri, konunun Bankaca müşterilere gereği için tebliğ edilmesi istenmişti.

 

Daha sonra Özet Döviz Pozisyon Raporlama sürecinde ilgili taraflardan alınan geri bildirimler değerlendirilmiş, geçiş sürecinin kolaylaştırılması için söz konusu raporlamanın kapsam ve süresinde 12.04.2023 tarih ve 731 sayılı yazı ile değişiklikler yapılarak;

 

a) Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 10 milyon TL ile 50 milyon TL arasında olan firmaların raporlama yükümlülüğü 2024 yılı Ocak ayına,

 

b) Yurt içi tüm bankalardaki nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 50 milyon TL ve üzerinde olan firmalar için ise Mart ve Nisan 2023 aylarına ilişkin raporlamaların en geç bildirim süresi 30 Haziran 2023’e,

 

ertelenmişti.

 

T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi’nin 02.07.2023 tarih ve 1220 Sayılı Kararına göre ise; nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan banka ve finansal kuruluşlar haricindeki tüzel kişi müşterilerin özet döviz pozisyonu raporlama yükümlülüğü, 50 Milyon TL ve üzeri kredi bakiyesi bulunan firmaları da içerecek şekilde kapsama giren tüm firmalar için 2024 Ocak raporlama döneminden başlamak üzere ertelenmişti.

 

Bu sefer yayımlanan 08.11.2023 tarihli yönetmelik ile firmaların, döviz varlık ve yükümlülüklerine ilişkin olarak Merkez Bankasına yapmakla yükümlü olduğu döviz pozisyon raporlamasında sadeleştirme ve kapsam değişikliğine gidilmiştir.


Düzenleme kapsamında; 2023 yılı Mart ayında başlatılan, 10 milyon Türk lirası ve üzeri toplam nakdi ve gayrinakdi kredi bakiyesi bulunan firmalardan alınan Özet Döviz Pozisyon Raporlaması uygulamasına son verilmiştir.


Bununla birlikte, 2018 yılından itibaren uygulanmakta olan Sistemik Risk Veri Takip Sistemi kapsamındaki döviz pozisyon raporlamasının firma kapsamı, firmaların ülke ekonomisi içerisindeki temsil düzeyini artırmak amacıyla yeniden düzenlenmiştir.


Buna göre, raporlama kapsamına girecek firmaların tespitinde öngörülen 15 milyon ABD doları ve üzeri yabancı para kredi yükümlülüğü bulunma şartı, toplam nakdi kredi bakiyesi ilgili aylık hesap döneminin son iş günü itibarıyla 100 milyon Türk lirası ve üzerinde olma veya geçmiş bir yıllık hesap dönemindeki net satış hasılatı veya aktif büyüklüğü 500 milyon Türk lirası ve üzerinde olma şeklinde değiştirilmiştir.

 

Kapsam değişikliği ile birlikte, mevcut detaylı raporlama formatının sadeleştirilerek firmalara raporlama işlemlerinde kolaylık sağlanması planlanmaktadır.

 

Yönetmelik 01.01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu 08.11.2023 tarihli Yönetmelik Değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Söz konusu konuya ilişkin 08.11.2023 tarihli Merkez Bankası basın duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Söz konusu 12.04.2023 tarih ve 731 sayılı yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

Söz konusu talimata ulaşmak için tıklayınız.

 

Sıkça Sorulan Sorular dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Özet Döviz Pozisyon Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe İçin tıklayınız.

 

Sistemik Risk Veri Takip Sistemi'ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi