×

Kasım Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülükler.

 

 1. Emlak Vergisi İkinci Taksidi Ödemesi

 

Emlak Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca emlak vergisi birinci taksitinin Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. İkinci taksitin ise Kasım ayı içinde ödenmesi zorunludur. Ödenmesi gereken emlak vergisinin % 10’u oranında hesaplanacak Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’nın da emlak vergisi taksitleri ile birlikte ödenmesi gerekir.

 

Aynı zamanda işyerlerine ait çevre temizlik vergisi tutarının da emlak vergisi taksit süreleri içinde ödenmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi konutlara ait çevre temizlik vergisi, su faturalarında ayrıca gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

 

Belediyeler, ödenmesi gereken emlak vergisi tutarlarını, emlak sahiplerine bildirmedikleri için emlak vergisi mükelleflerinin, ödemeleri gereken vergiyi belediyelerden öğrenmeleri ve belediyelerin hesapladıkları vergiyi kontrol ettikten sonra ödeme yapmalarını öneririz. Emlak vergisi, ilgili belediyeye doğrudan ödenebileceği gibi, belediyenin banka hesabına da yatırılabilir. Emlak vergisinin posta çeki ile ödenmesi de mümkündür. Brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek meskene sahip emekliler, gaziler, özürlüler, şehitlerin, dul ve yetimleri, hiçbir geliri olmayanlar için bina vergisi oranı sıfır olarak uygulanacak, yani bunlar 2023 yılında da emlak vergisi ödemeyeceklerdir.

 

Ödemeler belediyelerin veznelerinden, e-devlet sistemi üzerinden, PTT ya da belediyelerin kendi internet siteleri aracılığıyla banka kartları ile yapılabilecektir.

 

 

2.    Veraset Ve İntikal Vergisi İkinci Taksidi Ödemesi

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 19. maddesine göre; veraset ve intikal vergisinin, tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki (toplam 6) eşit taksitte ödenmesi gerekir.

 

Yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahisler dolayısıyla dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler beyanname verme süresi içinde ödenmek zorundadır.

 

 

 

3.  7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 18. Taksit Ödemesi

 

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 18. taksit ödeme süresi 30.11.2023 Perşembe günü sona ermektedir.

 

Ödemelerinizi;

 

 • İnteraktif Vergi Dairesinden veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play (Android), APP Store (IOS), APP Gallery (Huawei)),

 

 • www.gib.gov.tr  adresinde yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

 

 • Banka hesabından havale ile,

 

 • Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,

 

 • Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,

 

 • PTT şubelerine,

 

yapabilirsiniz.

 

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

 

4.  7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi

9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a ilişkin taksitli ödemelerde Ödenmesi Gereken 14. Taksit Ödemesi için son tarih 30.11.2023 tarihidir.

7326 sayılı Kanuna göre, yapılandırma, matrah ve vergi artırımlarında ilk 2 taksitin süresinde tam ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekiyor. Aksi halde yapılandırma, matrah ve vergi artırımı bozuluyor, geçersiz oluyor (7326 sayılı Kanun, Mad. 9/6).

 

7326 sayılı Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmamakta ve ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının borçlunun başvuru sırasında tercih ettiği taksitlendirme süresinin son taksitini izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanuna gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılmaya devam edilmektedir.

 

5.  7440 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi

 

12.03.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu’na ilişkin taksitli ödemelerde Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi için son tarih 30.11.2023 tarihidir.

 

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la; vergi, SGK ve diğer kesinleşmiş alacakların, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin yapılandırılmasına ve ​matrah ve vergi artırımı, İşletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştı.

7440 sayılı Kanunun 5. maddesi kapsamında yapılan matrah ve vergi artırımları üzerine tahakkuk eden vergilerin, taksitli ödeme seçeneğine göre ödenmesinin tercih edilmesi ve ilk iki taksitin süresinde ödenmesi şartıyla kalan taksitlerden süresinde ödenmeyen veya eksik ödenenleri son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir (Kanunun 9. Madde 6. fıkra).

 

Buna göre, birinci ve ikinci taksitlerin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla, bir takvim yılında üçten fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırmanın ihlal olacağına yönelik düzenleme matrah ve vergi artırımı hükümlerine göre beyan edilen vergiler açısından geçerli olmayacak ve ilk iki taksitin süresinde tam ödenmesi kaydıyla diğer taksitlerin son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.

 

Ödemelerinizi;

 

 • Başkanlığımıza ait (gib.gov.tr) internet adresi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden;

 

 • Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile
 • Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,
 • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,

 

 • Anlaşmalı bankaların;

 

 • Şubelerinden,
 • Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),

 

 • Vergi dairesi veznelerine,

 

 • PTT şubelerine

 

yapabilirsiniz.

 

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

7440 Borcunu ödemek için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi