×

Elektronik Defter Ve Belgelerin Elektronik Olarak İbraz Edilebilmesine Dair Elektronik Veri İbraz Sistemi (E-VİZ) Kullanıma Açıldı.

Bilindiği üzere; vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 28.06.2022 tarih ve 31880 sayılı Resmi Gazete ile değişen 12. maddesinin dördüncü fıkrası ile; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın elektronik ortamda tutulmasına izin verdiği elektronik defter ve belgelerin Bakanlık tarafından oluşturulan sistemin kullanılması suretiyle ibraz edilmesi imkanı getirilmişti.

 

Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz): Elektronik defter ve belgeler ile elektronik ortamda tutulan/üretilen diğer belgelerin, incelemeyi yürüten Vergi Müfettişine elektronik ortamda ibrazını sağlayan sistemdir. Sistem,

 

Bu kapsamda; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde geliştirilen Elektronik Veri İbraz (e-Viz) Sistemi Vergi Dairesi Başkanlıkları nezdinde, kademeli olarak kullanıma açılmıştır.

 

e-Viz sistemi ile;

 

 • Bakanlığın elektronik ortamda tutulmasına izin verdiği elektronik defter ve belgeler ile elektronik ortamda oluşturulan diğer tüm dosyaları ibraz imkânı,
 • Elektronik defter ve belgelerin, çalışma hayatını aksatmaksızın elektronik ortamda yasal süreler dahilinde 7/24 ibraz imkanı,
 • İbraz yetkilisi olunan tüm vergi incelemeleri için tek bir sistem üzerinden ibraz işlemlerini yönetme imkânı,
 • İbraz sürecinin hangi aşamada olduğunu takip imkânı,
 • Büyük boyutlu dosyaları ibraz imkânı,
 • Sisteme yüklenen her bir dosya için dosya değişmezlik bilgisi(SHA256) oluşturularak ibraz imkânı,
 • Güvenli elektronik imza kullanılarak üretilen belge ile ibraz işlemini yasal olarak belgelendirme imkânı,

 

sağlanmıştır.

 

e-Viz sistemi çatı sistem olarak tasarlanmıştır. Sistem, “yetkili tanımlama “ve “veri ibrazı” olmak üzere iki ayrı sistemi barındırmaktadır.

 

 • Yetkili Tanımlama Sistemi (YTS): Elektronik defter, belge ve diğer belgelerin ibrazına yetkili şahıs/şahısların belirlendiği sistemdir. Yetki belgelerini/kişileri tanımlamak, azletmek ve müfettişe iletmek üzere; https://eviz-yts.hmb.gov.tr üzerinden sisteme erişim sağlanacaktır.
 • Veri İbraz Sistemi: Elektronik defter, belge ve diğer belgelerin elektronik ortamda ibrazını sağlayan ve nihayetinde ibraz belgesi üreten sistemdir. Bu sistem uygulamalar ortak girişi olan Kimlik Yönetim Sistemini(KYS) kullanır. Elektronik Belgeleri yüklemek, e-imza kullanmak, müfettişe iletmek ve takibini yapmak üzere; https://eviz.hmb.gov.tr üzerinden ortak giriş uygulamasına yönlendirilerek sisteme erişim sağlanacaktır.

 

Veri İbraz Sistemi ile;

 

 • Elektronik defter, elektronik belge ve diğer belgeler yüklenebilir,
 • Yüklenen dosyalar için e-ibraz belgesi oluşturulabilir,
 • Güvenli elektronik  imza  kullanılarak üretilen belge  ile  ibraz   işlemini yasal olarak belgelendirilebilir,
 • Yüklenen dosyalar ve e-İbraz Belgesi ilgili Vergi Müfettişine iletilebilir.

 

Veri İbraz Sistemi, yetkili tanımlama işlemlerinin yapılmasının ardından kullanılabilecektir. Veri İbraz Sistemine yalnızca Yetkili Tanımlama Sisteminde durumu ‘KYS Hesabı Oluşturuldu’ olan kişiler erişim sağlayabilecektir.

 

Her iki sisteme Mükellef Portalı üzerinden veya https://vdk.hmb.gov.tr/e-viz adresinden doğrudan erişim sağlanabilir.

 

Sistem üzerinde yapılan yetkili tanımlama, azil ve ibraz işlemlerine ilişkin Vergi Müfettişlerine bildirim maili iletilmektedir.

 

Aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi halinde e-Viz Sistemi herhangi bir kayıt yapmaya gerek olmaksızın kullanılabilmektedir.

 

 • Hakkında vergi incelemesi bulunması,
 • Defter Belge İsteme Yazısı tebliğ edilmiş olması,

 

Mükellefler veya mükellefler adına defter belge ibrazına yetkililer, Defter Belge İsteme yazısının altında yer alan “e-Viz Giriş Kodu” nu kullanarak e-Viz Sistemine erişim sağlayabilecektir.

 

e-Viz Sisteminin açıldığı tarihten önce düzenlenen bir Defter Belge İsteme yazısında e-Viz Giriş Kodu bulunmayacağı için sisteme erişim sağlanamamaktadır.

 

e-Viz Sistemi Kullanıcı Kılavuzu, İnteraktif Eğitim Videoları ile sisteme ilişkin diğer bilgilendirmelere e- Viz Portal üzerinden erişim sağlanabilir.

 

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın https://vdk.hmb.gov.tr/e-viz adresinde konuya ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

e-Viz Portal : İlgili adres için tıklayınız.

 

e-Viz Sistemi Kullanıcı Kılavuzu: İlgili adres için tıklayınız.

 

e-Viz Yetkili Tanımlama Sistemi İnteraktif Eğitim Videosu için tıklayınız.

 

e-Viz Yetkili Tanımlama Sistemi İnteraktif Eğitim Videosu: İlgili adres için tıklayınız.

 

e-Viz Sık Sorulan Sorular: İlgili adres için tıklayınız.

 

e-Viz Sisteminin kullanımına ilişkin soru ve öneriler e-Viz Portal'da yer alan "Teknik Destek" bölümünden iletilebilmektedir. İlgili adres için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi