×

2023 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketleri Sorgulama Sistemi Açıldı.

Bilindiği üzere; 6434 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”, 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlananmış ve 01.01.2023 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin ölçütler yeniden belirlenmiş, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20.12.2022 Tarihli Kararı ile ise söz konusu kararın uygulanmasına yönelik usul ve esaslar açıklanmıştı.

 

Kararda Bağımsız denetime tabi olmanın 3 genel ölçütü olan;,

 

  • Aktif toplamı (35 milyon Türk Lirası),
  • Yıllık net satış hasılatı (150 milyon TL) ve
  • Çalışan sayısı 150 kişi

 

ölçütlerinin nasıl hesaplanması gerektiği konuları mali tabloların münferit ve konsolide olması açısından, yıllar itibarıyla kapsama girme ve kapsamdan çıkma açısından, Esas alınacak finansal tablolar açısından, örnekleriyle detaylı olarak açıklanmıştır.

 

Buna göre; Bağımsız Denetime Tabi Olmaya İlişkin Usul ve Esaslar aşağıdaki gibidir.

 

Bağımsız Denetime Tabi Olma Ölçütleri

 

Hesap Dönemi

Bilanço aktif toplamı 35  milyon TL veya üzeri midir?

Yıllık net satış hasılatı 150  milyon TL veya üzeri midir?

Çalışan sayısı 150 veya üzeri midir?

Kriterlerden en az ikisini sağlıyor mu?

Denetime tabi midir?

 
 

1/1-31/12 20X1

Evet

Hayır

Hayır

Sağlamıyor

Referans yıl

 

1/1-31/12 20X2

Evet

Evet

Hayır

Sağlıyor

Referans yıl

 

1/1-31/12 20X3

Evet

Hayır

Evet

Sağlıyor

Tabi değildir

 

1/1-31/12 20X4

Evet

Evet

Hayır

Sağlıyor

Tabidir

 

 

Denetim, şirketin konsolide finansal tablolarının yanında münferit finansal tablolarını da içerir.

 

Karar uyarınca denetime tabi olma şartlarıtaşımayan bir şirket, sadece ana ortaklığının, bağlı ortaklığının veya iştirakinin Karar kapsamında denetime tabi olması nedeniyle denetime tabi olmaz. Bu durum, topluluk denetçisinin konsolide finansal tabloların denetimine ilişkin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve TDS çerçevesindeki yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

 

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, denetime tabi olduğu değerlendirilen şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştı.

 

Bu alan, Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair 6434 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Karar) kapsamında şirketlerin (Fonlar Hariç) 2023 hesap döneminde denetime tabi olma durumları hakkında bilgi vermektedir.

 

Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yapılan kontrollerde, söz konusu karar kapsamında, 2023 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır.

 

Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar Hariç) 2023 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları göstermektedir.

 

Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermemektedir.

 

KGK’ nın açıklamasına göre; yapılacak sorgulamalar, şirketin sadece kendisine ait verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçları göstermekte olup, hesaplamalara şirketin varsa bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edilmemiştir.

 

Bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait verinin gelmemesi o şirketin kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu doğurmamaktadır.

 

Kararda yer alan ölçütler ve Karara Ekli Listeler ile önceki dönemde denetime tabi olma durumları da esas alınarak, şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakine ait veriler üzerinden denetime tabi olup olunmadığını hesaplama ve belirleme sorumluluğu asıl olarak şirketin kendisine aittir.

 

Yapılan sorgulama sonucunda 2023 hesap döneminde denetime tabi olunduğuna ilişkin veri gelmesine rağmen, anılan hesap döneminde denetime tabi olmadığını değerlendiren şirketlerin, gerekli incelemelerin yapılabilmesi adına bu durumu, tevsik edici belgelerle birlikte (şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakinin 2021 ve 2022 hesap dönemlerine ait kurumlar vergisi beyannameleri, anılan yıllara esas aylık muhtasar beyannameleri vb.) kuruma yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

 

İlgili sorgulama ekranlarına https://dtsorgu.kgk.gov.tr/ link den ulaşabilirsiniz.

 

6434 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 20.12.2022 Tarihli Söz konusu kurul kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi