×

“Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 15” 25.11.2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilindiği üzere; 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6.maddes

“Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 16” 25.11.2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 4. maddesiyle, COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında verilen idari para cezalarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

Buna göre; 1593 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kanun kapsamında COVID-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 11.03.2020 tarihinden itibaren 09.11.2022 tarihine kadar yapılmış olan tespitlere istinaden idari para cezası verilmeyecek, verilmiş idari para cezalarından tebliğ edilmemiş olanlarının tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanların tahsil edilmeyecek ve  tahsil edilmiş olanların ise iade edilmeyecektir.

 

Hazırlanan B 16 No’lu Tebliğ ile; 7420 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinin uygulamasına yönelik açıklamalar yapılmaktadır.

 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi