×

Nakdi Yemek Yardımında Sigorta İstisna Tutarına Dair 2022/20 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 23.11.2022 tarihinde 2022/20 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 09.11.2022 Tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlan 7420 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”’un 2. Maddesiyle; Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 1. Fıkrasının 8. Bendi değiştirilerek işverenlerce, iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 TL’yi aşmayan kısmı gelir vergisinden istisna edilmiş ve bu düzenleme, 01.12.2022 tarihinde yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.

 

11.11.2022 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde 7420 Sayılı Kanuna uyum için gerekli değişiklik yapılmış ve yemek ücretinde günlük asgari ücretin %6'sına kadar olan prim istisnası kaldırılmış ve işyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılacak her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenecek oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacağı belirtilmişti.

 

SGK Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Karar ile; yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük brüt asgari ücretin % 23,65’inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir.

 

Buna göre, 1.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4-1(a) bendine tabi sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak günlük yemek bedeli tutarı; 215,70 TL x % 23,65 = 51,01 TL olarak uygulanacaktır.

 

Buna göre; 2022 yılında günlük 51,01 TL’ye kadar yapılan yemek ücreti ödemeleri gelir vergisi ve SGK priminden istisna tutulacak olup bu ödemede yalnızca damga vergisi hesaplaması yapılacaktır.

 

Yönetmelik hükümleri 01.12.2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

 

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin son hali için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi