×

Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri 2022 Yılı 2.Dönem Değerlendirme Katsayıları Yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2022/3 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ” 10.09.2022 tarih ve 31949 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; yapı, tesis ve onarım işleri ihalelerine katılma yönetmeliği 8. Maddesi uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin karne tutarları, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karnelerinin ilgili kuruluşlarca değerlendirmesindeBakanlıkça yıllık olarak yayınlanan katsayılar kullanılmaktadır.

 

2022/3 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ ile; 01.07.2022 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar açıklanmıştır.

 

Buna göre; 01.07.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

 

 

Değerlendirme Katsayıları

 

  • 01.03.1981-28.02.1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 179.641,295 ile,

 

  • 01.03.1982-31.12.1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 149.368,411 ile 

 

çarpılacaktır.

 

Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 01.07.2022 tarihinden itibaren ise bu tebliğde açıklanan katsayılar kullanılacaktır.

 

Ayrıca, 06.07.2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022/2 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Tebliğ hükümleri 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu tebliğe ulaşmak için  tıklayınız.

 

Önceki yıllara ait Karne Katsayılarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

İş Deneyim Tutarı Hesaplama örneği için tıklayınız.

 

Yapı Müteahhitliği Başvuruları Bilgi ve Başvuru Kılavuzları için tıklayınız.

 

2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

 

Bina asgari işçilik oranları listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi