×

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi ile Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü Yayımlandı.

03.08.2022 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi ile Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü”  kullanıma sunulmuştur.

Rehber ve broşürde; veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak malların bir şahıstan diğer şahsa intikalinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ne zaman ve nasıl verileceğine dair açıklamalar yer almaktadır.

Söz konusu Rehber ve Broşür’de; 

  • Veraset ve intikal vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay,
  • Muafiyetler ve istisnalar,
  • Veraset ve intikal vergisinin beyanı, beyannamenin verilme şekilleri ve zamanı,
  • Beyannameye eklenecek belgeler,
  • Veraset ve intikal vergisi matrahının tespitinde indirilebilecek borç ve giderler,
  • Vergi oranı, ödeme yeri ve zamanı,

 

gibi konularda açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir.

 

Rehber ve broşüre ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi