×

KYK Kredi Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı.

“Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 15” 25.11.2022 tarihli ve 32024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6.maddesiyle 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 17. maddesinde değişiklik yapılmış ve 7420 sayılı Kanunun 7. Maddesiyle 351 sayılı Kanuna geçici 7. madde eklenmiştir.

 

Buna göre, öğrenim ve katkı kredisi borcu taksitlerinin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, öğrenim ve katkı kredisi borcu için öngörülen son taksitin vade tarihine kadar bekleneceği ve son taksitin vade tarihi sonrasında ödenmemiş borçların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirileceği, ayrıca süresinde ödenmeyen öğrenim ve katkı kredisi taksitlerine vadesinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre gecikme zammı hesaplanacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Düzenlemeye göre;

 

  • maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; kredi almakta olan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacağı, kredi geri ödemesi devam eden veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş olan endeks tutarlarının ise terkin edileceği ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen endeks tutarları dâhil taksit tutarları, gecikme zammı gibi alacakların iade edilmeyeceği,

 

  • maddenin yürürlük tarihinden önce takip için vergi dairesine bildirilmiş olan ancak maddenin yürürlük tarihi itibarıyla tahsil edilmemiş bulunan kredi borçlarının içindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksit tutarlarının vadelerinde ödenmemeleri durumunda vergi dairelerince bu taksit tutarlarının takibine 6183 sayılı Kanun kapsamında devam olunacağı,

 

düzenlenmiştir.

 

Seri:B Sıra No:15 Tahsilat Genel Tebliği ile, 351 sayılı Kanunda 7420 sayılı Kanunla yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi