×

Fuarların Düzenlendiği İç Alanlarda Yapılan İlan Ve Reklamlara Vergi İstisnası Getirilmesine Dair 7408 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.

7408 Sayılı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 04.06.2022 Tarih ve 31856 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

 

Kanunla, ihracatın geliştirilmesine yönelik yeni mali imkânlar getirilmiş, Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulmuştur.

 

Kanun’un 1. maddesiyle 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda istisna ve muaflıklar sayıldığı 14. Maddesine eklenen 11 numaralı bent ile, Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar, ilan ve reklam vergisinden istisna edilmiştir.

 

Ayrıca, kanunla Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle; Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna, belirlediği işletmeler ve kuruluşlar için uygulamada birliği ve sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını belirleyerek yayımlama yetkisi verilmiştir.

 

Kanun 04.06.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi