×

Döviz İşlemlerinde Vergi Kimlik Numarası Tespiti Gerektiren Tutarın 5.000 ABD Dolarına Yükseltilmesine Dair Tebliğ Yayımlandı.

5 Sıra No.lu “Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  16.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Bilindiği üzere; Vergi kimlik numarası kullanımının yaygınlaştırılması hakkındaki 4358 sayılı Kanunun 2. Maddesine göre; kamu idare ve müesseseleri ile diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığınca belirlenecek işlemlerin yapılması sırasında, bu işlemlere muhatap veya taraf olan gerçek ve tüzel kişilerin vergi kimlik numarasını tespit etmek ve bu işlemlere ilişkin belge, hesap ve kayıtlarında vergi kimlik numaralarına da yer vermek zorundadırlar.

 

Belirlenecek işlemlere muhatap veya taraf olan kişiler, vergi kimlik numaraları olmadığı takdirde, işlemlerin tamamlanmasından önce vergi kimlik numarasını almak zorundadır.

 

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 3)'e göre işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişiler vergi kimlik numarası olarak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz edeceklerdir.

 

Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 4)'e göre işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorunda olan yabancılar vergi kimlik numarası olarak, yabancı kimlik numaralarını ibraz etmek zorundadır. Yabancı kimlik numaraları Türkiye'de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmeliğe göre çıkarılmaktadır.

 

Yabancılar için Vergi Numarası iki yolla temin edilebilir. İnteraktif Vergi Dairesine (gib.gov.tr) adresine girip Yabancılar İçin Potansiyel Vergi Kimlik Numarası linkine tıklayıp ve karşınıza çıkan formu eksiksiz doldurarak veya Pasaport ve pasaportunuzun kopyasıyla birlikte herhangi bir vergi dairesine gidip gerekli başvuruyu yaparak.

 

Değişiklik öncesinde, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a İlişkin Tebliğler uyarınca kurulan ve kurulacak olan yetkili müesseselerin efektif/döviz alış ve satış işlemlerinde ve müşterileriyle yapacakları sözleşmelerde işlem ve sözleşmeleri yapmadan önce vergi kimlik numarası tespit etme ve kullanımı zorunluluğuna ilişkin 3.000 ABD Doları olan sınır 5.000 ABD Dolarına yükseltilmiştir.

 

Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

5 Sıra No.lu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi