×

2022 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Şirketleri Sorgulama Sistemi

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından, 26/05/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar kapsamında, denetime tabi olduğu değerlendirilen Şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştı.

 

Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yapılan kontrollerde, söz konusu karar kapsamında, 2022 hesap döneminde denetime tabi olduğu değerlendirilen şirketlerin sorgulanabileceği sistem kullanıma açılmıştır.

 

Sistem üzerinden yapılacak sorgulamalar, şirketlerin (Fonlar Hariç) 2022 hesap döneminde denetime tabi olma durumları ile ilgili sonuçları göstermektedir.

 

Sorgulama sonuçları bilgi amaçlı olup, denetime tabi olma hususunda kesin bir sonuç içermemektedir.

 

KGK’ nın açıklamasına göre; yapılacak sorgulamalar, şirketin sadece kendisine ait verileri üzerinden yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçları göstermekte olup, hesaplamalara şirketin varsa bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edilmemiştir. 

 

Bu nedenle yapılan sorgulama sonucunda şirkete ait verinin gelmemesi o şirketin kesin olarak denetime tabi olmadığı sonucunu doğurmamaktadır.

 

Kararda yer alan ölçütler ve Karara Ekli Listeler ile önceki dönemde denetime tabi olma durumları da esas alınarak, şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakine ait veriler üzerinden denetime tabi olup olunmadığını hesaplama ve belirleme sorumluluğu asıl olarak şirketin kendisine aittir.

 

Yapılan sorgulama sonucunda 2022 hesap döneminde denetime tabi olunduğuna ilişkin veri gelmesine rağmen, anılan hesap döneminde denetime tabi olmadığını değerlendiren şirketlerin, gerekli incelemelerin yapılabilmesi adına bu durumu, tevsik edici belgelerle birlikte (şirketin kendisi ile varsa bağlı ortaklık ve iştirakinin 2020 ve 2021 hesap dönemlerine ait kurumlar vergisi beyannameleri, anılan yıllara esas aylık muhtasar beyannameleri vb.) kuruma yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.

 

İlgili sorgulama ekranlarına https://dtsorgu.kgk.gov.tr/ link den ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."Bize Ulaşın

Teklif Al

Vergi Takvimi