Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf Ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme Ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik Yayımlandı.

Numara: 2021 / 172 Tarih: 11 Eylül 2021

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 31.08.2021 tarihli ve E-40071718-206.99-30322781 sayılı Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere Ait Yükseköğrenim Yurtlarında Barınan Öğrencilere Yapılacak Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik” konulu yönetmelik, 04.09.2021 tarih ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Yönetmelikte, vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir.

 

Buna göre; destekten yararlanmak için;

 

  • dernek/vakıfların en az 2 yıldır yüksek öğrenim öğrencilerine dönük yurt hizmeti veriyor olması,

 

  • en az üç şehirde yurdu bulunması veya

 

  • Ankara, İstanbul ve İzmir’de toplam 3 yurdu olması,

 

  • ülke genelinde yükseköğrenim öğrencileri için en az 1000 kapasiteli yurt hizmeti faaliyeti yürütüyor olması,

 

şartları aranacaktır.

 

Başvuru yapan vakıf ve dernekler yapılacak puanlamaya göre sıralanacak ve oluşacak sıralamaya beslenme ve barınma yardımı yılı bütçe ödeneği tutarı ile sınırlı kalmak şartıyla öncelik verilecektir.

 

Yardımdan faydalanabilecek yurtlar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme sonucu belirlenecektir.

 

Yapılacak beslenme ve barınma yardımının aylık tutarı, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan öğrencinin devlete bir aylık maliyetini geçmemek üzere her yıl için Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecektir.

 

Ayrıca, yurt hizmeti sunan ve yararlananlardan gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazla ödemeye sebebiyet verenler hakkında adli ve idari işlemlerin yanı sıra ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ödemesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenecektir.

 

Bu süre içinde ödenmemesi halinde ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine bu tutarlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacaktır.

 

Söz konusu yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."