SSİY'nin 98. Maddesinde Yapılan Değişikliğe İlişkin SGK Genel Yazısı Yayımlandı

Numara: 2021 / 171 Tarih: 10 Eylül 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 31.08.2021 tarihli ve E-40071718-206.99-30322781 sayılı SSİY'nin 98 inci Maddesinde Yapılan Değişklik” konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 23. maddesinde; Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “tarafından” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kurumun ilgili ünitesine” ibaresi eklenmiş ve aynı bendin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olduğu sonradan anlaşılan ve sigortalılık işlemleri sonradan geriye yönelik olarak yapılan sigortalıların geçerli sigortalılık statüsüne prim aktarılması işlemlerinde, aktarılacak tutar kadar 01/10/2008 ve sonraki sürelere re’sen beyan girişi yapılır.

 

Ve 36. maddesinde; “Bu Yönetmeliğin; (…) g) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.” Hükümleri yer almaktadır.

 

E-40071718-206.99-30322781 Sayılı Genel Yazıda, 18.08.2021 tarihli ve 31572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 23. maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98. maddesinde meydana gelen değişiklik hükümleri açıklanmaktadır.

 

Yapılan değişiklikle, 5510 sayılı Kanunun 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalılığın geçersiz, 5510 sayılı Kanunun 4/1-b (Bağkur) kapsamındaki sigortalılığın geçerli olduğu durumlarda 2014/28 ve 2015/28 sayılı Kurum Genelgelerindeki hükümler çerçevesinde aktarılacak tutar, daha önceki mevzuat düzenlemesine göre; 4/1-b (Bağkur) tesciline ilişkin yapılacak tebligatın tebliğ tarihinden itibaren sigortalılarca 1 aylık süre içinde talep şartı aranmaktayken, yeni düzenleme ile beyan talep şartı aranmaksızın Kurumca aktarılabilecek toplam tutara göre re’sen beyan girişi yapılması uygulamasına geçilmiştir.

 

Buna göre, 18.08.2021 tarihinden itibaren, 01.10.2008 ve sonrası sürelere girilecek beyanlar için, sigortalı talebi aranmaksızın aktarılabilecek toplam tutarı geçmemek üzere beyan girişi yapılabilecektir.

 

Ayrıca, 18.08.2021 tarihinden önce 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalılığının geçersiz olduğu tespit edilen kişilerin 4/1-b (Bağkur) kapsamındaki 01.10.2008 ve sonrası sürelere girilecek beyanlar için 4/1-b (Bağkur) tesciline ilişkin yapılacak tebligatın tebliğ tarihinden itibaren, sigortalılarca 1 aylık sürede beyan talebinde bulunulması halinde de aktarılabilecek toplam tutarı geçmemek üzere beyan girişi yapılması gerekmektedir.

 

Söz konusu Genel yazıya ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."