Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlara İlişkin 2021/1 Sayılı SGK Genelgesi Yayımlandı.

Numara: 2021 / 14 Tarih: 08 Ocak 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 06.01.2021 tarihinde 2021/1 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2021 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarına ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 01.01.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arası

için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 119,25 (yüz ondokuz lira yirmibeş kuruş ) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

 

Buna göre, 01.01.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

 

2020/1 sayılı Genelge ile belirlenen asgari ücrete bağlı olarak değişen ve 01.01.2021 ila 31.12.2021 tarihleri arasında uygulanacak sosyal güvenlik parametreleri açıklanmıştır.

 

Genelgeye göre açıklanan bazı önemli tutarlar aşağıdaki gibidir;

 

 

 1. Sigorta Primi Ve İşsizlik Sigorta Primlerine Esas Günlük Ve Aylık Kazançların Alt Ve Üst Sınırları

 

Özel Sektör İçin

 

Günlük kazanç alt sınırı                  119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı                   3.577,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı                 894,38 TL

Aylık kazanç üst sınırı                26.831,40 TL

 

 

Çırak Ve Öğrenciler İçin

 

(3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında)

 

Günlük kazanç tutarı     :     59,63 TL

Aylık kazanç tutarı        : 1.788,90 TL

 

 

Üniversite stajyeri öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için

(Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları

tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler)

 

Günlük kazanç tutarı     :     119,25 TL

Aylık kazanç tutarı        :  3.577,50 TL

 

 

Prime Esas Kazançlardan İstisna Tutulacak Yemek Parası, Çocuk Zammı Ve Aile Zammı (Yardımı) Tutarları

 

Yemek parası

119,25 TL x % 6 = 7,16 TL  (Günlük)

 

Çocuk zammı

3.577,50 TL x % 2 = 71,55 TL (Aylık)

 

Aile zammı (yardımı)

3.577,50 TL x %10 = 357,75 TL (Aylık)

 

tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

 

 

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılmak Üzere Götürülen Sigortalılar için

 

Günlük kazanç alt sınırı                  119,25 TL

Aylık kazanç alt sınırı                   3.577,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı                 894,38 TL

Aylık kazanç üst sınırı                26.831,40 TL

 

olarak uygulanacaktır.

 

 

Ev hizmetlerinde (5510 ek 9. maddesi kapsamında) ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları

 

10 Gün Ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenler

 

Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştıran İşverenin Sigortalı Ve İşveren Hissesi İle İşsizlik Sigortası Primi Dahil

 

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için kazanç alt sınırı        119,25 x 10 x % 37,5     =      447,19 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için kazanç alt sınırı        119,25 x 30 x % 37,5      =  1,341,56 TL

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için kazanç üst sınırı       894,38 x 10 x % 37,5    =    3.353,93 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için kazanç üst sınırı       894,38 x 30 x % 37,5    =  10.061,78 TL

 

 

Ev Hizmetlerinde Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Sigortalı Çalıştıran İşverenin Sigortalı Ve İşveren Hissesi Dahil

 

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için alt sınır          119,25 x 10 x % 32    =      381,60 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için alt sınır         119,25 x 30 x % 32    =    1.144,80 TL

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için üst sınır       894,38 x 10 x % 32      =    2.862,02 TL

Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için üst sınır       894,38 x 30 x % 32      =    8.586,05 TL

 

 

10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

 

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Primi

 

Ayda 1 gün sigortalı çalıştıranlar için      119,25 x % 2     =   2,39 TL

Ayda 9 gün sigortalı çalıştıranlar için        2,39 x 9         = 21,51 TL

 

Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi

 

119,25 x 30 x % 32,5 = 1.162,69 TL

 

 

2.  Primlerini Kendileri Ödeyen (5510 4-a kapsamında) Sigortalıların Prime Esas Aylık Kazançlarının Alt Ve Üst Sınırları İle Ödenecek Prim Tutarları

 

 

 1. 5510 Ek-5 Tarım Sigortası (Tarım Veya Orman İşleri)

 

Günlük kazanç alt sınırına göre : 119,25 TL x 28 x % 34,5        =   1.151,96 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TL x 28 x % 34,5        =   8.639,71 TL,

 

 

 

 1. 5510 Ek-6 Şoför ve Sanatçı Sigortası (Ticari Taksi, Dolmuş Ve Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Şoför Olarak Çalışanlar İle Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Bir Veya Birden Fazla Kişi Tarafından Çalıştırılanlar)

 

İşsizlik Sigortası Primi Ödemek İstemeyenler

 

Günlük kazanç alt sınırına göre :   119,25 TL x 28 x % 32,5      =   1.085,18 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TL x 28 x % 32,5        = 8.138,86 TL,

 

 

 

İşsizlik Sigortası Primi Ödemek İsteyenler

 

Günlük kazanç alt sınırına göre :   119,25 TL x 28 x % 35,5      =   1.185,35 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre :  894,38 TL x 28 x % 35,5       =   8.890,14 TL,

 

 

 1. İsteğe Bağlı Sigortalılar (5510 4-a kapsamında)

 

 

Yurt Dışı Taahhüt İşlerinde Çalışmak Üzere Götürülenler (5510/5-g maddesi kapsamında)

 

Sadece Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası Primi Ödeyenler;

 

Aylık Alt Sınırı     119,25 TL x 30 x % 20           =    715,50 TL,

Aylık Üst Sınırı   894,38 TL x 30 x % 20             = 5.366,28 TL,

 

 

Ay İçinde 30 Günden Az Çalışan Veya Tam Gün Çalışmayanlardan Kalan Sürelerinde İsteğe Bağlı Sigortaya Prim Ödeyenler;

 

İşsizlik Sigortası Primi Ödemek İstemeyenler;

 

Aylık kazanç alt sınırına göre     :   119,25 TL x 30 x %32          =    1.144,80 TL (/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre    : 894,38 TL x 30 x %32            =    8.586,05 TL(/30 x gün sayısı),

 

 

İşsizlik Sigortası Primi Dahil Ödeyecekler;

 

Aylık kazanç alt sınırına göre:   119,25 TL x 30 x % 35 = 1.252,13 TL (/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre: 894,38 TL x 30 x % 35 = 9.390,99 TL(/30 x gün sayısı),

 

ödeyeceklerdir.

 

 

 1. Tarım Sigortalıları (2925 Sayılı Kanun Kapsamında)

 

119,25 TL x 15 x % 32,5 = 581,34 TL,

 

(Her ay için 15 gün. Prim oranı %32,5 -%12,5’i GSS primi, % 20’si Mal.Yaşl. Ölüm Primi)

 

 

 1. Bağ-Kur Sigortalılarının (5510 4-b kapsamında) Ödeyecekleri Aylık Prim Tutarları

 

 

Köy Ve Mahalle Muhtarları, Hizmet Akdine Bağlı Olmaksızın Kendi Adına Ve Hesabına Bağımsız Çalışanlar (5510 4-b (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri kapsamında)

 

Günlük kazanç alt sınırına göre : 119,25 TL x 30 x % 34,5         = 1.234,24 TL ,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TL x 30 x % 34,5        = 9.256,83 TL,

 

 

Tarımsal Faaliyette Bulunanlar (5510 4-b (4) Numaralı Alt Bendi Kapsamında)

 

Günlük kazanç alt sınırına göre :   119,25 TL x 27 x % 34,5 =   913,80 TL,

Günlük kazanç üst sınırına göre : 894,38 TL x 27 x % 34,5 = 6.853,51 TL,

 

 

İsteğe Bağlı Sigortalılardan (GVK 9-1/6. Bendi ve 5510 4-b kapsamında);

 

Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İle Genel Sağlık Sigortası Primi Ödeyenler;

 

Aylık Alt Sınırı,  119,25 TL x 30 x % 32            =    1.144,80 TL,

Aylık Üst Sınırı, 894,38 TL x 30 x % 32              =    8.586,05 TL,

 

 

Gelir Vergisinden Muaf Kadın Sigortalılar (5510 Geçici 16. Madde kapsamında);

 

119,25 TL x 28 x % 32 = 1.068,48 TL,

 

 

 1. Genel Sağlık Sigortalılarının Ödeyecekleri Prim Tutarları (5510 60/g ve Ek 13. Maddesi Kapsamında)

 

 

Başka Bir Ülkede Sağlık Sigortasından Yararlanma Hakkı Bulunmayan Kişiler İle Türk Soylu Olduğu Bildirilenlerin; Türkiye’de İkamet Etmeyen Ana, Baba, Eş Ve Çocukları (5510 60/1 (g) bendi ve Ek 13. Madde)

 

3.577,50 x % 3 = 107,33 TL

 

 

Oturma İzni Almış Yabancı Ülke Vatandaşlarından Yabancı Bir Ülke Mevzuatı Kapsamında Sigortalı Olmayan Kişiler (5510 60/1 (d) bendi kapsamında)

 

3.577,50 TL x 2 = 7.155,00 TL x % 12 = 858,60 TL

 

 

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ödeyecekleri Genel Sağlık Sigortası Primi (5510 60. Madde 7. Fıkrası Kapsamında);

 

3.577,50 TL / 3 = 1.192,50 TL x % 12 = 143,10 TL

 

 

Avukatlık Stajı Yapan ve Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Durumunda Olmayanlar İçin Baroi Tarafından Ödenecek Genel Sağlık Sigortası Primi (5510 60. Madde 8. Fıkrası Kapsamında);

 

3.577,50 TL x % 6 = 214,65 TL

 

 

 1. Hizmet Borçlandırılması İle Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılmasına Esas Tutar (5510 41. Madde ve 3201 Sayılı Kanun Kapsamında);

 

Hizmet Borçlandırılması (5510 41. Madde Kapsamında genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde);

 

Alt sınırı            :   119,25 TL x % 32     =    38,16 TL,

Üst sınırı           : 894,38 TL x % 32       =  286,20 TL,

 

 

Kısmi Süreli Çalıştıkları Aylara Ait Eksik Kalan Sürelerinin Borçlandırılması (5510 41. Madde i Bendi Kapsamında borç bulunmaması halinde);

 

Alt sınırı            :   119,25 TL x % 20     =  23,85 TL ,

Üst sınırı           : 894,38 TL x % 20       = 178,88 TL,

 

Bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

 

 

Yurt Dışında Geçen Sürelerin Borçlanılmasında (3201 Sayılı Kanuna Göre );

 

Alt sınırı            :   119,25TL x % 45      =   53,66 TL ,

Üst sınırı           : 894,38 TL x % 45       =  402,47 TL,

 

esas alınacaktır.

 

 

 1. Geçici İş Göremezlik Ödenekleri

 

Günlük Kazançları 119,25 TL Altında Hesaplanmış Olanların,

 

İstirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 119,25 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

 

Çırak Ve Öğrenciler İçin;

 

Günlük Kazançları 59,63 TL Altında Hesaplanmış Olanların,

 

İstirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 49,05 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

 

hesaplanacaktır.

 

 

 1. Emzirme Ödeneği

 

2020 yılında 202,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2021 yılında 232,00 TL

 

 

 1. Cenaze Ödeneği

 

2020 yılında 801,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2021 yılı için 918,00 TL

 

 

 1. İdari Para Cezaları

 

01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında işlenen fiiller için 3.577,50 TL esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

 

Söz konusu Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."