Kira Stopaj Oranı İndirimine İlişkin Sürenin 31.07.2021 Tarihine Uzatılmasına İlişkin 4063 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

Numara: 2021 / 102 Tarih: 04 Haziran 2021

4063 sayılı “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ” Cumhurbaşkanlığı Kararı, 02.06.2021 tarih ve 31499 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinde sayılan esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler gibi kişi, kurum ve kuruluşlar iş yerleri kira ödemelerinde brüt kira tutarı üzerinden % 20 oranında gelir vergisi kesintisi yapması gerekmektedir.

 

2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 31.07.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında işyeri kira stopaj oranları %20'den %10'a düşürülmüş, 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; söz konusu oran indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı.

 

4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; söz konusu stopaj oran indirimlerinin süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Buna göre, 01.01.2021 tarihinden 31.07.2021 tarihine kadar;

 

  • Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde yazılı ve aşağıdaki mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,

 

“1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir.), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı;

 

2. Voli mahalleri ve dalyanlar;

 

3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen, mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri;

 

4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar;

 

5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.);

 

6. Telif hakları (Bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.);

 

7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilümum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları;

 

8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri.”

 

  • Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

 

  • Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

 

  • Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

 

% 10 oranında stopaj yapılacaktır.

 

Eğer kira tutarında sözleşme brüt üzerinden yapılmış ise bu durumda kiracı mal sahibine 5 ay boyunca daha fazla ödeme yapacaktır. Ancak kiracı toplamda aynı kirayı ödemiş olacaktır.

 

Eğer kira sözleşmesi net üzerinden anlaşılmış ise kiracının eline aynı bedel geçecek olup, ödenecek net kira tutarında bir değişiklik olmayacak kiracının bu dönemde brüt kirası azalmış olacaktır.

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında dar mükellef kurumlara yapılan kira ödemelerine uygulanan stopaj oranında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

 

Kararın 1 ve 3. maddeleri kapsamında, 01.08.2021 tarihinden itibaren yukarıdaki kira ödemelerinden %20 oranında tevkifat yapılacaktır.

 

Karar yayım tarihi olan 01.06.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."