Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Kazançlarının Sıfır Oranlı Tevkifat Kapsamına Alınmasına İlişkin 4454 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı Yayımlandı.

Numara: 2021 / 169 Tarih: 06 Eylül 2021

4454 sayılı “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)” Cumhurbaşkanlığı Kararı, 04.09.2021 tarih ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamında, gerçek kişi ve kurumlarca sahip olunan ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilen fon katılma paylarından elde edilen gelirler tevkifat yoluyla vergilendirilmektedir.

 

Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili hükmü kapsamında yer almayan kurumlar ile gerçek kişiler tarafından girişim sermayesi yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarından kazanç elde edilmesi durumunda bu gelirler üzerinden %10 tevkifat yapılması gerekmektedir.

 

4311 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden % 0 oranında tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştı.

 

4454 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 22.7.2006 tarih, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki kararın 1. maddesi ilk fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

 

Buna göre; iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar” % 0 oranlı gelir vergisi tevkifatı kapsamına alınmış ve söz konusu fonlardan elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak “sıfır” oranlı tevkifat, yapılan değişiklikle kalıcı hale getirilmiştir.

 

Ayrıca, aynı BKK eki karar maddesinde yer alan “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar” ibaresi “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar” olarak değiştirilmiştir.

 

Anılan fon kazançları için Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi 7 numaralı fıkra hükmü uyarınca gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmeyecek, diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dahil edilmeyecektir.

 

Karar yayım tarihi olan 04.09.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."