E-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanmasına Dair GİB Duyurusu Yayımlandı.

Numara: 2021 / 16 Tarih: 09 Ocak 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili web sitesinde (http://www.edefter.gov.tr/) 07.01.2021 tarihinde E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuru Yayımlanmıştır.

 

Bilindiği üzere; 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)’in “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünün 4.4.1. maddesinin (e) fıkrası ile 01.01.2020 tarihinden itibaren oluşturulan e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir.

 

Söz konusu duyuru ile açıklanan hususlar özetle aşağıdaki gibidir.

 

  • Saklama işlemi yalnızca Başkanlık ücretsiz olarak sunulmaktadır.

 

  • e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklama zorunluluğu mükelleflerin e-Defter ve berat dosyalarını kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza

ve ibraz etme zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

 

  • Bu yükümlülük üçüncü kişiler nezdinde de yapılabilir.

 

  • Muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.

 

  • Hiçbir özel entegratöre e-Defterlerin ikincil kopyalarının saklanması için yetki verilmemiştir.

 

  • e-Defter saklama programı 07.01.2021 tarihinde güncellenmiştir.

 

  • Güncellenen programa, www.edefter.gov.tr sayfasından ulaşılarak e-Defter saklama programının yeniden indirilmesi gerekmektedir.

 

  • Güncel program üzerinden yükleme yapılması gerekmektedir.

 

 

E-Defter Ve Berat Dosyalarının Gib Sistemlerine Aktarım Zamanı

 

Yüklemeye ilişkin son tarihler aşağıda belirtilmiştir.

 

Mükelleflerimiz   aşağıdaki   tabloda   belirtilen   tarihleri aşmamak kaydıyla istedikleri zaman yüklemekte serbestlerdir.

 

2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanları (yüklenmesi) ile ilgili son tarihler:

 

Dönem

Aktarım Zamanı

2020 / Ocak - Şubat - Mart

5 Şubat 2021’e kadar

2020 / Nisan – Mayıs - Haziran

15 Şubat 2021’e kadar

2020 / Temmuz – Ağustos - Eylül

15 Mart 2021’e kadar

2020 / Ekim – Kasım

15 Nisan 2021’e kadar

2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2021’e kadar

2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

17 Mayıs 2021’e kadar

 

Özel entegratörlerin bununla ilgili aynı e-faturada olduğu gibi e-defter saklama açısından lisans almaları gerekmektedir.

 

Lisans aldıklarında bu defter verilerinin ikincil kopyalarını başkanlığın sayfasına yüklemenize gerek kalmayacak özel entegratörün sayfasına yüklemeniz yeterli olacaktır.

 

 

2021 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın bilgi işlem

sistemlerine aktarım zamanları (yüklenmesi) ile ilgili son tarihler:

 

2021 yılı aylık veya 3 aylık (geçici vergi dönemleri bazında) olarak berat dosyası yükleyenler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmak üzere Başkanlığımızın bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı; e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme süresinin son gününü takip eden on beşinci günün sonuna kadar belirlenmiş olup, dönemler bazında aktarım zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ancak Başkanlığımızca yayımlanacak sirküler ile e-Defterlerin oluşturulması, imzalanması ve bunlara ait berat dosyalarının e-Defter uygulamasına yükleme sürelerinin uzatılması durumunda aktarım zamanın hesabında, ilgili sirkülerde belirlenen tarihi izleyen 15 inci günün sonu (resmi tatile denk geldiği durumlarda tatil bitimini izleyen ilk iş günü sonu) aktarım zamanının sonu olarak dikkate alınacaktır.

 

Aylık / 3 Aylık Seçeneği

Dönem

Aktarım Zamanı

AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

2021 / Ocak

17 Mayıs 2021’e kadar

2021 / Şubat

15 Haziran 2021’e kadar

2021 / Mart

16 Temmuz 2021’e kadar

2021 / Nisan

16 Ağustos 2021’e kadar

2021 / Mayıs

15 Eylül 2021’e kadar

2021 / Haziran

15 Ekim 2021’e kadar

2021 / Temmuz

15 Kasım 2021’e kadar

2021 / Ağustos

15 Aralık 2021’e kadar

2021 / Eylül

17 Ocak 2022’ye kadar

2021 / Ekim

15 Şubat 2022’ye kadar

2021 / Kasım

15 Mart 2022’ye kadar

2021 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)
2021 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

15 Nisan 2022’ye kadar 16 Mayıs 2022’ye kadar

3 AYLIK YÜKLEME TERCİHİNDE BULUNANLAR

2021/ Ocak, Şubat, Mart

15 Haziran 2021’e kadar

2021/ Nisan, Mayıs, Haziran

15 Eylül 2021’e kadar

2021 / Temmuz, Ağustos, Eylül

15 Aralık 2021’e kadar

2021 / Ekim, Kasım, Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2022’ye kadar

2021/ Ekim, Kasım, Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

16 Mayıs 2022’ye kadar

 

e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin, e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarını, kılavuzda açıklandığı şekilde GİB bilgi işlem sistemlerinde saklanmasına yönelik işlem adımlarını (Kurulum dosyası indirme, Çalıştırma, Dosya Yolu Belirleme, Güncelleme, Format ve Aktarım) takip etmeleri gerekmektedir.

 

Güncel Elektronik Defter Genel Tebliğine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

 

Kılavuzu indirmek için tıklayınız.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

 

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."