7326 Sayılı Kanun Kapsamında Uzatılan Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri Hakkında GİB Yazısı Yayımlandı.

Numara: 2021 / 170 Tarih: 06 Eylül 2021

27.08.2021 tarih ve 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 03.06.2021 tarihli ve 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanunun 2., 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. maddeleri ile 10. maddesinden (altıncı ve yedinci fıkraları hariç) yararlanmak için öngörülen ve 31.08.2021 tarihinde sona erecek olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri ile bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri, 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi birer ay uzatılmıştı.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben yazmış olduğu “7326 sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması” konulu 01.09.2021 tarih ve 99808 sayılı yazısında, 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının uzatılan başvuru, bildirim ve ödeme sürelerinin uygulanması ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştur.

 

Yazıda; 7326 sayılı Kanunun 6. maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında 31.08.2021 tarihi olarak belirlenmiş bulunan beyan ve ödeme sürelerinin 30.09.2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatılmış olduğu belirtilerek; aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında (kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların düzeltimi) 31.08.2021 tarihine kadar yapılması gereken düzeltme işlemlerinin süresinin de 30.09.2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

 

Ancak Kanun’un 6. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31.08.2021 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtilmiştir.

 

Bu durumda, Kanun’un 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 30.09.2021 tarihine kadar gerekli düzeltme işlemi yapılabilecektir. Ancak, bu düzeltme işlemini Ağustos ayı içerisinde yapanların beyan ve ödeme sürelerinde herhangi bir uzama olmamıştır.

 

7326 sayılı Kanun‘a göre ödenmesi gereken katma değer vergisinin ilk taksitinin beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerin beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

 

Buna göre; kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları için 6. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi adına 31.08.2021 tarihine kadar fatura düzenleyen mükellefler bu durumu 27.09.2021 Pazartesi günü sonuna kadar verecekleri Ağustos/2021 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesi ve/veya Tebliğ Ek-21 KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ilk taksiti 27.09.2021 tarihine kadar, izleyen taksitleri ise beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödemek durumundadırlar.

 

Saygılarımızla.

 

Esas Bağımsız Denetim S. M. Mali Müşavirlik A. Ş.

Sosyal Medya'da Paylaş
E-Bülten Üyeliği

Mali Mezvuatlar hakkındaki
güncel gelişmeler konusunda
sizi online olarak
bilgilendirebilmemiz için
e-bültenimize kayıt olabilirsiniz.

"Güven, Kontrole Mani Değildir."